Analys: Här är Sveriges nya ÖB

1:10 min

Sympatisk, lyssnande och beslutsför. Så beskrivs nye överbefälhavaren Micael Bydén av personer som känner till honom, rapporterar Ekots försvarspolitiske reporter Mars Eriksson.

Micael Bydén är en kall hjärna med ett varmt hjärta. Den beskrivningen inifrån Försvarsmakten sammanfattar varför både ledande politiker och många inom just Försvarsmakten verkar tycka att han är rätt person att axla rollen som ÖB.

Vid beslut lyssnar han på fakta och olika åsikter och bestämmer sig sen för en linje som han därefter driver hårt för att genomföra. Samtidigt: kommer nya fakta kan beslutet prestigelöst ändras.

Som person beskrivs han som lyhörd, klok - en som bygger relationer och skapar stort förtroende. Sammantaget alltså en kall tänkare som analyserar och fattar beslut - i en varm person.

Nackdelar med honom verkar svåra att få fram. Något som nämns är att han var lite försiktig med beslut när han tillträdde som flygvapenchef, men det är han inte längre.

Bland politiker nämns just hans förmåga att skapa förtroende och kunna fatta beslut. Dessutom uppfyller han fler viktiga krav då han varit i Afghanistan och varit attaché i USA samt förbandschef.

Att han dessutom kommer från flygvapnet lär också vara en fördel när en ny Gripenmodell så småningom ska in i försvaret och Saab sannolikt vill ha hjälp av tunga militärer att sälja planet till andra länder.