Premie morot när försvaret rekryterar

2:13 min

Försvaret kommer att införa en ny utryckningspremie för att minska avhoppen från grundutbildningen. Det görs från årsskiftet när den militära grundutbildningen, GMU, förlängs från dagens tre månader till uppemot ett år.

– Förhoppningen med en sådan premie är ju att det ska vara ett incitament för att fullfölja hela utbildningen, säger Peter Tagesson, Försvarsmaktens rekryteringssamordnare.

Värnplikten ersattes 2010 av en tre månader lång frivillig grundläggande militär utbildning, GMU kallad. Nu ska grundutbildningen förlängas, till nio-tolv månader, enligt anvisningar från regeringen.

Förutom att utbildningen förlängs så kommer också en rad andra förändringar att ske. Bland annat kommer en så kallad utryckningspremie att införas. En summa pengar som man ska få vid fullföljd utbildning med godkända resultat. Beloppet kommer variera mellan runt 40 000 och 50 000 kronor beroende på utbildningens längd.

– Det är något vi kan prata om vid rekryteringen. Men jag tror inte att någon väljer att göra grundutbildningen för att man får 49 000 kronor. Däremot om jag har tre-fyra månader kvar så tror vi att det finns en fullföljande effekt. Dessutom är det ett sätt för statsmakten att visa uppskattning, genom att lägga en premie mot slutet, säger Peter Tagesson.

Försvarets grundutbildning, GMU, har periodvis haft problem med avhopp. Och det är bland annat därför man planerar att införa en premie.

En som just nu genomför sin GMU på Amfibieregementet i Berga är 23-årige Anton Lechnio. Eftersom systemet med bonus införs först efter årsskiftet kommer inte han att få något utryckningspremie, men han tror att det nog kan ha effekt på några av de nya rekryterna som rycker in nästa år.

– Jag tror att det är bra incitament för att folk ska genomföra sin grundutbildning. Men jag tror inte att någon kommer att söka bara för att de vet att det finns en premie i slutet. Utan att det driver den individ som redan är driven att fullfölja när man kanske sitter och fryser och är hungrig. Då kan man tänka på det som kommer i slutet.

Rekryteringen till den nya och längre grundutbildning har påbörjats och för några veckor sedan öppnade ansökningen. Hittills ser söktrycket bra ut.

– Vi har släppt ungefär 700 befattningar med inryckning i januari-februari 2016, och ungefär 40 procent av de befattningarna är nu namnsatta med någon individ, säger Peter Tagesson Försvarsmaktens rekryteringssamordnare.