V får igenom budgetsatsning på psykisk hälsa

2:21 min

Regeringen kommer att göra en satsning på ungas psykiska hälsa i sin budget. Det är Vänsterpartiet som har fått igenom sitt krav på att lägga 280 miljoner kronor per år på olika åtgärder för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga upp till 30 år.

Det här var partiets viktigaste krav i förhandlingarna, enligt vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt.

– Det gör så ont att veta att många unga som mår dåligt i Sverige ropar på hjälp utan att få något svar. Den psykiska ohälsan bland unga stiger i Sverige.

– Det är inte fult att må dåligt men det är inte speciellt vackert om samhället inte svarar när unga behöver hjälp och familjer och vänner inte räcker till längre, säger Jonas Sjöstedt.

Redan i sitt sommartal framförde Jonas Sjöstedt kravet på en satsning på ungas psykiska ohälsa - som har stigit i några decennier men flera studier pekar på att ökningen på senare år har avstannat.

Men för att den psykiska ohälsan ska minska ska regeringen lägga 130 miljoner kronor per år med start nästa år på att rusta ungdomsmottagningar för att bättre kunna arbeta med psykisk ohälsa, bland annat ska fler anställas.

Ungdomsmottagningarna ska också kunna hålla öppet året runt. 150 miljoner kronor per år ska vara ett stimulansbidrag till olika initiativ som sedan ska utvärderas. Det handlar om att på olika sätt göra psykiatrin mer tillgänglig och göra det lättare att bli inlagd på egen begäran.

Kommer det här att täcka behovet?

– Jag är osäker på om det täcker hela behovet men det kommer vi att märka under resans gång när det blir lättare att söka hjälp. Då tycker jag att vi ska vara öppna för att satsa mer i så fall, säger Jonas Sjöstedt.

När du tidigare framförde det här kravet skulle det finansieras med sänkta ränteavdrag och återinförd förmögenhetsskatt men inget av det kommer du att få igenom. Hur ska då det här finansieras?

– Vi gör helt enkelt andra förstärkningar, exempelvis när det gäller arbetsgivaravgiften för ungdomar. Hela budgeten är finansierad och den här budgeten är finansierad till sista krona.

Det är 1 200 vänsterpartister från kommuner och landsting runt om i landet som samlas idag här i Malmö för att bland annat prata om Vänsterpartiets nya socialistiska strategi.

En viktig fråga för Vänsterpartiet, inte minst i budgettider har ju varit att på olika sätt höja skatterna för dem som tjänar mer. Men inget av de kraven får man alltså igenom i den budgeten som regeringen presenterar snart. Det är ett stort bekymmer anser Jonas Sjöstedt.

– Det är ett av våra huvudproblem i budgetförhandlingarna. Vänsterpartiet får igenom jättefina sociala reformer mot barnfattigdom och för jämställdhet. Men regeringen vågar inte ta striden med högern om att beskatta de rikaste i samhället. Det är ett stort bekymmer eftersom stora klassklyftor består, säger Jonas Sjöstedt.