Svag krona slår mot biståndet

2:00 min

Den svaga kronkursen gör att det svenska internationella biståndet blir mindre värt. Särskilt påverkas de projekt som är i länder med valutor knutna till dollarn.

– Vi har märkt av det väldigt mycket, framförallt i vårt samarbete med Haiti och Trinidad, säger Ulrika Kallin som är verksamhetschef på organisationen Hoppets Stjärna.

Hon berättar också att för vissa av deras projekt har så mycket som en fjärdedel av budgeten försvunnit på grund av valutaeffekten.

Sedan Riksbanken införde sin nollränta i oktober i fjol, som senare övergick i minusränta, har kronan tappat över 10 procent av sitt värde gentemot den amerikanska dollarn, och det är efter en förstärkning av kronan under slutet av sommaren.

Går man två år tillbaka är värdeskillnaden nästan 25 procent.

En svagare krona ses ofta som något positivt för exporten men innebär samtidigt att pengarna som internationella hjälporganisationer samlar in i Sverige blir mindre värda.

Ulrika Kallin på Hoppets Stjärna berättar att de försöker gardera sig mot den här typen av problem och att de även försöker få sina lokala partners att lägga undan pengar, men det kan vara svårt då de ofta är fokuserar på direkta praktiska problem i nuet.

– Då kan det vara lätt att tänka att de här pengarna behövs så väl här, säger Ulrika Kallin.

En svagare krona påverkar nästan allt svenskt internationellt bistånd och när den internationellt viktiga dollarn stärks samtidigt så blir effekten kraftigare. Det kan leda till att mer pengar behöver skjutas till eller att projekt skjuts på framtiden, berättar Bo Netz, överdirektör på den Sveriges biståndsmyndighet Sida.

– Sida avtalar ungefär 18 miljarder om året i bistånd och alla avtal är i svenska kronor. Så det är klart att om kronan försvagas i förhållande till dollarn, som är den viktigaste valutan, då minskar köpkraften i de svenska pengarna i motsvarande mån, säger Bo Netz.