Kostnader för flyktingmottande huvudfråga på EU-möte

1:35 min

Kostnader för EU-ländernas flyktingmottagande var en av huvudfrågorna på finansministermötet i Luxemburg som avslutades i dag.

Flera länder vill att kostnaderna för mottagandet av flyktingar ska undantas från EU:s budgetregler. Förslaget kan komma att bli en av de viktigaste punkterna i det pågående förhandlingsspelet om EU ska ha ett enda gemensamt kvotsystem för flyktingar.

Sveriges finansminister Magdalena Andersson är dock mycket tveksam till att göra sådana undantag.

– Jag tror att den bästa vägen framåt är att man har ett gemensamt kvotsystem i Europa för flyktingar. Då får naturligtvis enskilda länder mindre problem med de direkta kostnaderna på statsbudgeten, säger Magdalena Andersson vid mötet i Luxemburg. 

Hittills i år har närmare 400 000 flyktingar och migranter sökt sig till EU. Flest söker sig till Tyskland. Sverige har hittills i år fått drygt 50 000 ansökningar om asyl.

Flera EU-länder brottas med dåliga statsfinanser och missade förra året EU:s budgetregler med maximalt tre procent i budgetunderskott eller så låg vissa länder precis på just tre procent.

Det är alltifrån Frankrike, Spanien, Portugal, Grekland, Italien till Irland, Slovenien, Polen och Finland.

I det intensiva, diplomatiska förhandlingsspelet som nu pågår för att få länder att gå med på ett gemensamt kvotsystem i EU kan just ett sådant här undantag i EU:s budgetregler för kostnaderna av flyktingmottagandet bli en viktig pusselbit för att få ännu fler länder att ställa upp gemensamma kvotsystemet.

Det här jobbar bland annat Sverige och Tyskland aktivt för. Inte minst inför ministermötet i Bryssel på måndag om flyktingmottagandet.

Sveriges finansminister Magdalena Andersson säger det viktiga är kvotsystemet, undantaget av budgetreglerna kommer först sen.

– Det hamnar ju i nästa led. Vi vill ju se ett kvotsystem och då blir inte det här ett problem. Sedan är det ju så att i stabilitetspakten så har vi ju regler som vi ska hålla oss till. Det finns också möjligheter att göra undantag om det är händelser av exceptionell karaktär. Då kan man diskutera om det här är det eller inte, säger Magdalena Andersson.