Sjöstedt lovar tuffare ton mot regeringen

1:46 min

När Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt nu på eftermiddagen höll tal inför förtroendevalda från hela landet som samlats i Malmö krävde han att regeringen i kommande budgetförhandlingar går med på Vänsterpartiets krav på skattehöjningar och att återinföra exempelvis förmögenhetsskatten.

– Det är dags att på allvar utmana regeringen när det gäller den ekonomiska politiken. Nu ska den rikaste procenten vara med och betala. Det här är ett budskap både till er och till statsminister Stefan Löfven, sa Jonas Sjöstedt.

– Från och med nu kommer vi att vara betydligt tuffare. Det är dags att fördela om. Det är dags att beskatta kapitalet.

Jonas Sjöstedt kunde inför partivännerna nöjt räkna upp vad Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna, exempelvis 280 miljoner för att minska den psykiska ohälsan bland unga.

Men varken den reformen eller andra som partiet fått igenom kommer att finansieras med höjda skatter och exempelvis återinförd förmögenhetsskatt som partiet tänkt sig.

”Här har vi kört huvudet i väggen”, som Jonas Sjöstedt uttryckte det. Men utan de förändringarna sjunker inte arbetslösheten till EU:s lägsta, därför kommer Socialdemokraterna ge med sig, tror Sjöstedt.

– Det är investeringsnivån som är det avgörande. När vi bygger fler bostäder, när vi satsar mer på välfärden, när vi får mer expansion i de små företagen. Det är då de nya jobben skapas. De skapas inte av att storbankerna lägger pengar på hög eller att den rikaste procenten blir ännu rikare.

Men att genomföra den här förändringen är inget som Vänsterpartiet klarar självt, konstaterade Jonas Sjöstedt.

– Vi måste flytta samhällsdebatten och vi måste få alla i landet som vill ha rättvisa och välfärd att säga det högt. Förväntningarna från sjukstugan i Dorotea måste kännas hela vägen in till dem vi möter på andra sidan förhandlingsbordet.