Ny introduktion ska få blivande soldater att stanna

2:05 min

Försvarsmakten har kämpat för att få rekryter att fullfölja den grundläggande militära grundutbildningen, GMU. De allra flesta avhoppen sker under de första veckorna av utbildningen. Därför planeras nu för en obligatorisk introduktionshelg i samband med att den nya grundutbildningen införs vid årsskiftet.

Det ska göra övergången till det militära livet mjukare. På Amfibieregementet i Berga har ett liknande projekt redan tillämpats med goda resultat.

– Första mötet med försvarsmakten är avgörande att det blir positivt och att det upplevs är tryggt. Om det är motsatt förhållande ökar avgångarna, säger Patrik Berge som är kompanichef i Berga.

För något år sedan hoppade var fjärde rekryt av sin grundläggande militära utbildning på Amfibieregementet.

Därför införde förbandet en rad åtgärder för att komma tillrätta med problemet. I dag är avhoppen nere i ett fåtal procent. En viktig del har varit informationsträffarna som anordnats för de som ska påbörja sin militära utbildning.

– Den är en viktig del för att möta rekryternas förväntningar. Man får komma hit och träffa sina befäl och man får träffa dem som man ska genomföra utbildningen och det har vi sett väldigt framgångsrikt på.

I samband med den nya och längre grundutbildningen som införs vid årsskiftet så kommer informationsträffar, likt de som Amfibieregementet har anordnat, att arrangeras för samtliga som ska påbörja sin militärtjänst. Endagsträffen kommer att utökas till en helg och den kommer även att bli obligatorisk för de blivande rekryterna.

Rekryten Paul Hagert genomför just nu sin GMU på Amfibieregementet och han tyckte att informationsdagen var givande.

– Bara genom att gå genom vakten så fick man en känsla. Man fick en uppfattning hur det skulle bli, säger han.

Vad fick du lära dig?

– Hur logementen ser ut, hur skåpen ser ut, hur man bäddar, vi fick prova ut kläder. Så fick vi se skjutningar, hur det gick till och vad man skulle kunna när man genomfört sin GMU. Det tyckte jag var väldigt bra.

Peter Tagesson som är Försvarsmaktens rekryteringssamordnare tror att information minskar stressen hos de som rycker in och att introduktionshelgerna kommer bidra till att färre hoppar av under de första veckorna.

– Du kommer in i en kollektiv miljö som du kanske inte är van vid och en osäkerhet vad den militära miljön innebär. Och då har vi en stor stress, säger Peter Tagesson.