Svenska sjukhus skickar röntgenbilder för extern bedömning

2:21 min

De senaste tio åren har sjukhus i hela Sverige börjat skicka iväg sina röntgenbilder för bedömning av aktörer utanför sjukhusens väggar.

I vissa landsting granskas mer än var tionde röntgenbild externt visar siffror som Ekot tagit fram. På nätterna sker det ofta på andra sidan jordklotet.

– Den läkare som vill ha en röntgenundersökning skriver en helt vanlig röntgenremiss, säger Claudia Weber.

På röntgenkliniken i Norrköping där Claudia Weber jobbar röntgas patienterna på vanligt vis. Men på jourtid sitter läkaren som sedan tittar på röntgenbilderna någon helt annanstans.

– Bilderna skickas iväg till Sidney istället för att de går till en arbetsstation här på min klinik.

I Sveriges alla landsting granskas nu upp till var tionde röntgenbild utanför sjukhusens väggar.

På jourtid skickar många sjukhus bilderna till Australien. Henrik Agrell driver ett företag som har svenska röntgenläkare baserade i Sidney.

– I Sverige har det blivit en verksamhet som har ökat ganska mycket de sista åren. Fördelen för de svenska sjukhusen är att de har tillgång till en annan typ av kompetens på natten, alltså tillgång till röntgenläkare som inte är trötta och jobbar på natten. Framför allt kan man frigöra mycket kapacitet på dagtid, säger Henrik Agrell.

Ny teknik och krav på snabbare diagnoser gör att det i dag genomförs betydligt fler röntgenundersökningar än för några år sedan. Men antalet radiologer har inte ökat i samma takt och sjukhusen har därför blivit beroende av hjälp utifrån.

Den så kallade telemedicinen har minskat arbetsbördan på många sjukhus, gett små sjukhus tillgång till specialister de annars inte skulle ha och gjort det möjligt att få snabba röntgensvar också nattetid.

Men röntgenläkare som Ekot har pratat med är inte odelat positiva till utvecklingen. Emma Fransson är verksamhetschef på Kliniken för bild och funktionsmedicin på NU-sjukvården i Uddevalla.

– Jag tycker att det är jättebra att möjligheten finns i situationer när man har kris på sjukhusen, att man kan skicka iväg en bulk av undersökningar när man inte hinner med. Men när man måste använda det här år ut och år in för att man inte hinner med, då är det ju synd. Helst skulle jag vilja att vi var tillräckligt många fasta läkare så att vi kunde sköta det här själva, säger hon.

Många är kritiska till röntgenundersökningar på distans som permanent lösning på läkarbristen. När röntgenläkarna sitter långt ifrån sjukhusen träffar de varken patienterna eller kollegor från andra avdelningar.

Viktiga delar för att ställa rätt diagnos, säger Anders Wennerberg som är chef på radiologen på Karolinska Institutet i Stockholm.

– Det är ett samspel när man ställer en diagnos mellan kliniker som står på akuten till exempel och röntgenläkare. När man känner varandra kan man komma väldigt långt när man har kniviga diagnoser, säger Anders Wennerberg.