Advokater får vänta på ersättning för asylärenden

2:01 min

Många av de flyktingar som nu söker asyl i Sverige har rätt till ett offentligt biträde, en advokat som gör en utredning och skickar det till Migrationsverket. Men det tar lång tid innan advokaten får betalt för uppdraget.

Det kan ta mellan ett till två år innan ersättningen kommer, säger Sait Umdi, som är advokat och ordförande för Migrationskollegiet - en förening för advokater som arbetar med migrationsrätt.

Problemet är att Migrationsverket fattar beslut angående ersättning till det offentliga biträdet eller advokaten i samband med att det slutgiltiga beslutet fattas i ärendet.

För närvarande tar det lång tid för Migrationsverket att handlägga asylärenden.

Det är inte ovanligt att beslutet kommer ett år efter att vi har skickat in vår kostnadsräkning.

På grund av den kraftiga ökningen av antalet asylsökande till Sverige har flyktingadvokaterna mycket att göra.

Men advokaterna får vänta på att få ersättning för den utredning och det utlåtande som de gör för Migrationsverket. Och det får konsekvenser.

Advokater som tidningen Sydsvenskan talat med väntar på ersättning om 700 000 kronor, en annan advokat väntar på 1,8 miljoner kronor för 85 olika uppdrag. Advokat Sait Umdi känner till ett hundratal advokater över hela landet som är i samma situation.

– Problemet för oss är att vi som är advokater som har många asylärenden får problem med likviditeten, eftersom det kommer inte in några pengar i bolaget och att vi dessutom får betala tolkutlägg och även redovisa momsen till Skatteverket.

Även Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet känner väl till problemet sedan flera år tillbaka.

– Det är väldigt ansträngt för de här advokaterna och risken är ju ytterst att advokater inte åtar sig den här typen av uppdrag. Vi håller just på med den frågan. Den är väldigt aktuell för oss för närvarande. Vi har fått så många påstötningar från ett stort antal advokater som är djupt upprörda över det här, säger Anne Ramberg. 

Per Ek, presstalesman på Migrationsverket, säger att de har förståelse för advokaterna men att det i nuläget finns inte finns någon möjlighet att avgöra ett asylärende i tid när det kommer 700 asylsökande per dag.

Migrationsverket ska därför se över möjligheterna till förskottsbetalning till flyktingadvokaterna.