UNHCR: EU måste samarbeta för att klara av flyktingströmmen

2:25 min

FN:s flyktingorgan UNHCR menar att EU måste sätta in extraordinära åtgärder och börja samarbeta mer länderna emellan för att klara av dagens flyktingström.

Varje EU-land för sig inte kan inte klara krisen på egen hand, säger UNHCR:s talesman William Spindler.

– Alla EU-länder måste vara med och ta emot flyktingar. Det är avgörande för att det ska vara hållbart i längden, säger William Spindler apropå de kvoter som EU-länderna diskuterar på sitt möte i Bryssel i dag.

Att EU-länderna just nu inte samarbetar om vad som ska göras - en del tar emot många flyktingar, andra bygger stängsel - har i dag blivit en del av problemet med den stora flyktingströmmen, säger han.

– När länder inom EU själva måste axla ansvaret ser vi hela tiden snabba och plötsliga krisåtgärder. Som de återinförda gränskontroller som till exempel Tyskland och Österrike har infört det senaste dygnet.

Om EU-länderna istället samarbetade om vilka insatser som behövs skulle det hjälpa både de länder inom EU som i dag tar emot många flyktingar, och flyktingarna själva, menar UNHCR.

– Vi vill se EU-gemensamma mottagningscenter på de platser dit flest anländer just vid EU:s yttre gränser, som Grekland, Italien och Ungern. Där skulle de människor som är i dåligt skick efter en lång vandring få vila och mat och de i behov av läkarvård få hjälp, säger William Spindler.

Där skulle EU-länderna också kunna få igång en snabbare process för att avgöra vilka som har skyddsbehov och rätt till asyl och vilka som kanske måste avvisas.

Men för att det ska fungera måste alla EU-länder bidra, menar UNHCR.

– Det är det enda sättet som kommer att fungera. Om vi lämnar ansvaret till Italien, Grekland och Ungern som kommer de inte att kunna hantera situationen, säger William Spindler.

Han jämför med Ungern-krisen 1956 när 180 000 människor flydde till Österrike efter Sovjetunionens invasion. De togs emot och på bara ett par veckor hade de fördelats på nära 40 länder som var villiga att ta emot dem.

EU, som ett av världens rikaste områden, kan klara det här i dag också, säger Spindler.

– Inget land kan ensamt hantera situationen men hela EU-tillsammans har medlen för att kunna göra det.