Ingen kontakt mellan SDU och SD

2:08 min

Sverigedemokraternas båda ungdomsförbund fortsätter att planera för framtiden efter helgens förbundskongress då Jessica Ohlsson valdes till ny SDU-ordförande. Valet ledde till att Sverigedemokraternas ledning bröt med ungdomsförbundet.

- Från SDU:s sida arbetar vi med att få en lösning på hemsidan, men vi kör på med vår verksamhet som vanligt, säger Jessica Ohlsson om hur hennes falang ska gå vidare.

Har du märkt av att medlemmar ute i distrikten tar ställning till vilket ungdomsförbund de vill vara med i?

– Nej, jag har inte fått någon klar bild över hur läget ser ut ute i distrikten. Från SDU:s förbundsledning har vi uppmanat distrikten att ta det lugnt och avvakta närmare besked. Vi vet inte vad som kommer att hända de kommande dagarna.

Någon kontakt mellan den nyvalda styrelsen och Sverigedemokraternas ledning har ännu inte skett enligt Jessica Ohlsson - och SDU:s hemsida är fortfarande nersläckt.

Samtidigt pågår förberedelserna för att starta det av moderpartiet sanktionerade ungdomsförbundet.

Ett möte kommer att hållas i Stockholm på onsdag med bland andra Tobias Andersson, som var motkandidat till ordförandeposten och som stöddes av partiledningen.

Moderpartiet kommer enligt honom att få ett stort inflytande över hur det nya SDU ska utformas och åtminstone i början kommer ungdomsverksamheten att vara en del av Sverigedemokraterna.

Hur stort stöd de olika falangerna har är svårt att veta, men enligt uppgifter till Ekot sjönk deltagarantalet på förbundskongressen från 85 till 39 efter valet av Jessica Ohlsson.

Och flera av dem som gav henne sitt stöd ska ha dragit tillbaka det efter att hon i helgen krävde hela partiledningens avgång.

Men Jessica Ohlsson säger att det är precis tvärt om.

– Det är väldigt många som är besvikna på den nuvarande partiledningens agerande.

Men är det rätt tid att kräva deras avgång när partiet går framåt i opinionen?

– Visst växer partiet. Dock ska man vara medveten om att partiet just nu är ett självspelande piano. Det finns en stor kritik mot övriga partier för att man inte tar i invandringsfrågan. Det finns en stor kritik mot Decemberöverenskommelsen. Allt det där är faktorer som gör att partiet växer.