Morgan Johansson bekymrad inför EU-mötet om flyktingkvoter

1:21 min

Det extrainkallade mötet för EU-ländernas inrikes- och migrationsministrar i dag handlar om att komma överens om gemensamma, bindande flyktingkvoter. Men positionerna är låsta, och Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är pessimistisk inför utsikterna att det blir ett beslut.  

– Jag är ganska bekymrad över det här mötet faktiskt. Jag tycker att vi står ganska långt ifrån varandra. Å ena sidan har vi länderna som ser att det här är en europeisk utmaning och därför kräver en europeisk lösning, å andra sidan har vi andra länder som gärna bara vill sticka huvudet i sanden och helst inte ta i problemet.

Men var kommer det att landa?

– Det återstår att se, jag tror att det viktigaste nu är att fortsätta driva att vi får en omfördelning i enlighet med det kommissionsförslag som finns, med ytterligare 120 000 flyktingar, för att avlasta Italien, Grekland och Ungern. Det måste vi driva väldigt hårt.

Men det tvingande kvotsystemet är ju det viktiga inför det här mötet, vad är Sveriges position där?

– Vi vill ju ha ett permanent och tvingade omfördelningssystem, det har vi sagt väldigt tydligt, sedan vill vi också ha den här tillfälliga omfördelningen som ska ske på kort sikt. Vi har även sagt att vi accepterar en lösning med en lista över säkra länder, att vi vill ha ett bra och humant återvändandeprogram och också fler lagliga vägar in så att människor inte ska behöva drunkna på vägen.