Grönt ljus för nästa steg mot anti-smugglarinsats på Medelhavet

Parallellt med EU:s inrikesministermöte har medlemsländerna i dag också enats om att ta ett steg närmare mot att slå till militärt mot flyktingsmugglarnas fartyg.

EU-länderna konstaterar att antismugglarinsatsen "EU Navfor Med" nu fullföljt sitt första steg - att samla och analysera information - och därmed är redo att gå vidare till första delen av "steg två".

"Den här viktiga övergången gör det möjligt för EU:s marina insats mot människosmugglare i Medelhavet att ute till havs, inom ramen för internationell rätt, genomföra bordningar, sökningar, beslagtaganden och förstörande av fartyg som misstänks användas av människosmugglare", heter det i ett uttalande.

På onsdag kommer medlemsländerna att presentera ytterligare bidrag till insatsen på Medelhavet, rapporterar EUobserver.

Innan nästa steg av insatsen kan ske krävs dock först att man tar fram regler för insatserna, ett arbete som inleds nu. Därpå behövs klartecken från EU-ländernas ambassadörer.