Bostadsrätter byggs utan bygglov

2:18 min

Attefallshus som bostadsrätter har nu börjat byggas i Stockholmsområdet, när man bygger på gamla villatomter. I Bromma i västra Stockholm räknar man med att få ungefär två miljoner styck för Attefallshus på ungefär 35 kvadratmeter inklusive loft.

Byggaren Kenta Sjögren tror att det kan bli en vanlig modell.

– Det är ju en tävling mellan fastighetsutvecklare att vara fiffigast på att utnyttja byggrätterna. De som är smartast kan bjuda lite mer, för de vet att de har fler bostäder att sälja.

Att sälja Attefallshus som bostadsrätter är relativt nytt. I Huddinge såldes det några före sommaren.

Attefallshusen lanserades under den förra regeringen, det behövs inget bygglov, max 25 kvadratmeter får det vara. Och det är tillåtet att bo permanent i dem. Tanken var att villaägare skulle kunna bygga ett till litet hus till på sin tomt, kanske till något av barnen, eller om man vill hyra ut det. Men nu har alltså Attefallshus börjat säljas som egna bostäder, och då som en del i en bostadsrättsförening.

På den gamla tomten i Bromma Kyrka har ett gammalt hus och en stor fruktträdgård jämnats med marken. I stället har två parhus byggts, och två Attefallshus ska byggas, sex bostäder istället för en. Förtätning på fackspråk.

Grannen Lennart Hammar är inte glad.

– Jag tycker stadsbyggnadskontoret skulle kommit och tittat på hur stora hus det är, och Attefallshusen med. Jag förstår inte hur de kunde godkänna det här. Men byggaren har uppträtt korrekt, säger Lennart Hammar.

Ola Månsson, vd för branschorganisationen Sveriges byggindustrier, hade tidigare inte hört talas om Attefallshus som delar av bostadsrättsföreningar. Men han tycker att det är uppfinningsrikt, och ett bra sätt att skapa fler bostäder, förutsatt man håller sig till reglerna och kommer överens med grannar.

Han tror att modellen med Attefallshus som små egna villor i bostadsrättsföreningar kan sprida sig.

– Främst i områden som är tätbebyggda, Göteborg, Malmö, Stockholm och även Uppsala, som ju är en studentstad, där finns en tradition av att ha ett additionsboende som kan hyras ut till studenter, så där tror jag att det kan ligga ganska nära att göra på det här sättet, säger Ola Månsson.