Tågstopp drabbar Pågatåg och tågtrafiken Stockholm-Malmö

Tågtrafiken genom Hässleholm har stoppats på grund av en nedriven kontaktledning. Trafikverket räknar med att trafiken kommer igång igen under eftermiddagen.

Tågstoppet drabbar både tågtrafiken Stockholm-Malmö och den regionala trafiken med Öresundståg och Pågatåg. Inställda avgångar ersätts med buss, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.