Riksbanken: Katastrof att utgå från nollinflation i löneförhandlingarna

2:03 min

Riksbanken varnar arbetsmarknadens parter för att utgå från den faktiska inflationen som ligger runt noll när de ska förhandla om löner i vinter. I stället vill Riksbanken få fack och arbetsgivare att lita på att inflationen stiger mot målet på två procent.

– Vi är på väg mot inflationsmålet och räknar med att inflationen kommer att vara nära två procent under loppet av nästa år, säger vice riksbankschef Per Jansson.

Vad händer om parterna utgår från inflationstakten, du pratade om att det hade lett till katastrof tidigare?

– Ja, på 70- och 80-talen var det så att man styrde lönebildningen efter den aktuellt rådande inflationstakten vilket gav en väldigt slagig löneutveckling, ingen köpkraftsökning för hushållen och en allmänt instabil ekonomi i Sverige.

Inför den stora avtalsrörelsen då nära tre miljoner löntagare ska få nya löner är fack och arbetsgivarparter djupt oeniga om vilken inflation de ska räkna med, alltså hur mycket av löneökningarna som kommer att ätas upp av prisökningar.

Arbetsgivarsidan vill räkna med nollinflation medan facken vill utgå från tvåprocentsmålet. Och facken får eldunderstöd från Riksbanken.

Sverige har tidigare prövat att utgå från den faktiska inflationen i lönebildningen vilket ledde till katastrof, sa vice riksbankschef Per Jansson i ett tal i dag. Han syftar på 70- och 80-talen när löner och priser jagade varandra.

Riksbanken räknar med löneökningar på drygt tre procent per år de kommande åren och förväntar sig inte några lönechocker.

– Vi tror på en utveckling på 3-3,5 procent som är en historiskt genomsnittlig normal utveckling, därför att omständigheterna i ekonomin kommer att vara ganska normala, säger han.

LO har tidigare kritiserat Riksbanken för att räntan varit för hög, men nu är det annat ljud i skällan. Riksbanken gör vad den kan, enligt chefsekonom Ola Pettersson.

– Vi kommer att hålla oss till ett inflationsmål på två procent och ingenting annat, säger han.

Vad säger du om hur arbetsgivarsidan resonerar just nu kring inflationen?

– Jag är väldigt förvånad över en del av de argument som förs fram. Att vi på något sätt skulle anpassa inflationsmålet till den nuvarande inflationen tror jag skulle vara helt fel väg att gå.