Elever gillar att använda surfplattor på lektioner

2:22 min

Svenska elever som använder IT mycket har sämre resultat i matematik och läsning. Det visar en ny Pisarapport. Vid Mockfjärdsskolan i Gagnefs kommun fokuserar de på IT och där har alla elever en varsin surfplatta.

Klasskompisarna Julia Heikkinen, Hampus Lehtola och Johannes Heikkinen i 9a vid Mockfjärdsskolan gillar att använda surfplattor under lektionerna.

– Jag söker fakta och gör uppsatser, säger eleven Hampus Lehtola.

– Vi använder surfplattorna i de flesta ämnena förutom matte, säger eleven Julia Heikkinen.

– Det går mycket snabbare att skriva än vanligt och det är mycket lättare att hitta fakta med hjälp av surfplattan, säger eleven Johannes Heikkinen.

Mockfjärdsskolan i Gagnefs kommun har under flera år arbetat med IT kopplat till de flesta skolämnena. Alla elever har en varsin surfplatta. På lektionerna får högstadieeleverna använda surfplattorna när lärarna säger till. Det kan handla om att söka fakta, anteckna, lösa uppgifter eller filma varandra under idrottlektionen till exempel.

– Idrottsläraren Patrik har inte tid att kolla på alla så vi brukar filma det vi gör och visa, säger Johannes Heikkinen.

Men resultatet från den senaste Pisaundersökningen visar att svenska elever som tillbringar mycket av sin tid på nätet har sämre resultat i matematik och läsning. Den nya rapporteren kopplar ihop användningen av IT med elevernas resultat. Sambanden visar att svenska elever som använde IT lagom mycket, mellan en och 30 minuter om dagen, presterade bäst.

Högstadieläraren Jenny Envall vid Mockfjärdsskolan ser flera fördelar med IT-användandet.

– När läraren har antecknat på tavlan så kan eleven fotografera den istället för att skriva av, vilket gör att du har mer tid som elev att lyssna, säger läraren Jenny Envall vid Mockfjärdsskolan.

Läraren Per Rostgaard Evald håller med sin kollega.

– Jag har inte en chans i världen att höra varje elev under en lektion, men blir det så att de spelar in sig i grupp då kan jag faktiskt höra varje elev och sedan återkoppla till den eleven, säger läraren Per Rostgaard Evald vid Mockfjärdsskolan

Alla lärare på Mockfjärdsskolan har fått utbildning via Högskolan Dalarna i hur de ska använda IT i undervisningen. Men Per Rostgaard Evald tror att det behövs mer utbildning.

– Får vi lärare lära oss hur man använder detta på ett bra sätt då blir det också bra för eleverna.

Alla IT-aktiviteter, som när eleverna chattar, mejlar eller gör andra saker, har ett samband med försämrade läsresultat enligt Pisaundersökningen.

Nioendeklassaren Julia Heikkinen i Mockfjärd tycker ibland att surfplattorna kan störa under lektionen.

– Det kan vara väldigt distraherande på lektionerna. Att folk spelar på lektionerna. Fast vi har införskaffat regler så bryts de ganska ofta, säger eleven Julia Heikkinen.