Ny rapport: Fiskdöd i världshaven

1:45 min

Hälften av havets fiskar och ryggradsdjur har försvunnit sedan 1970-talet. Det visar en ny rapport som Världsnaturfonden släpper i dag. Att fiskarna i havet blir färre gör att vissa fiskbestånd riskerar att utrotas helt. Överfiske och klimatförändringar är två orsaker till fiskdöden, enligt Värlsnaturfonden.

Åsa Ranung är chef för vattenenheten på Världsnaturfonden och hon är oroad över situationen.

– Jag tycker att det är väldigt oroande. Jag blir rätt förskräckt när jag ser de här siffrorna själv. Att bara under min livstid har det skett en sådan stor nedgång vad gäller marina arter, säger Åsa Ranung.

På 40 år har antalet marina däggdjur, fåglar, kräldjur och fisk halverats. Det visar en ny global kartläggning av världshaven som Världsnaturfonden släpper i dag.

Rapporten bygger på ett stort dataunderlag där trendutvecklingen för 1 200 arter har studerats. Resultaten visar alltså att populationerna i havet har minskat med 50 procent sedan 1970-talet. Det beror på flera olika saker, förklarar Åsa Ranung.

– Dels handlar det om fisket. Vi har fiskat för mycket. Ett överfiske som pågår länge där vi har tagit upp mer fisk än vad haven egentligen klarar av, säger hon och fortsätter:

– Men vi har också förstört livsmiljöer genom fysiska ingrepp i miljön. Klimatet förändras som gör att haven försuras och värms upp, som får konsekvenser för korallreven, säger Åsa Ranung.

Förutom att djuren i havet försvunnit så har även livsmiljöer på havsbotten minskat kraftigt, visar rapporten. Om miljöer som korallrev och sjögräsängar inte mår bra och försvinner så får det följdeffekter eftersom andra arter riskerar att påverkas. Och det får även stora konsekvenser för människor.

– Om haven kollapsar får det stora konsekvenser för vår möjlighet till livsmedelförsörjning. Vi är väldigt beroende av hur våra hav mår, säger Åsa Ranung.