Ökat stöd till afghansk kvinnohälsa

2:42 min

I Afghanistan är fortfarande barnäktenskap vanligt. Få har tillgång till preventivmedel och många unga mödrar dör i barnsäng, även om situationen förbättrats under senare år. Nu mer än fördubblar Sida sitt bistånd till en hjälporganisation i landet som sprider kunskap om familjeplanering med hjälp av imamer.

När talibanstyret föll i Afghanistan i början av 2000-talet så var preventivmedel och aborter ett mycket känsligt ämne, men hjälporganisationen Marie Stopes International lyckades tidigt övertyga muslimska ledare i landet att familjeplanering var förenligt med Koranen, berättar Farhad Javid.

– Det står till exempel i Koranen att graviditeter bör ha mer än 2,5 år emellan och att en kvinna inte ska gifta sig förrän kroppen är redo, säger Farhad Javid.

Över 2000 mullor och deras fruar deltar nu i att sprida kunskapen om att färre syskon och inte så täta barnkullar ger större chans för barnen att överleva och hur viktigt det är med förlossningshjälp och vaccinering.

De anvisar också hur man tar sig till någon av hjälporganisationens 12 center i Afghanistan med bara kvinnlig personal som bistår med preventivmedel, aborter, mödravård och stöd till våldtäktsoffer. Framöver hoppas Farhad Javid kunna införa sexualundervisning i skolan med svenskt stöd.

Sida fördubblar nu biståndet till organisationens arbete i landet, till nio miljoner kronor per år. Ytterligare åtta miljoner ges dessutom till mödrahälsa via Svenska Afghanistankommittén. Beslutet kommer i samband med ett besök av en delegation afghanska politiker som verkar för förbättrad kvinnohälsa i landet och som träffar Sveriges bistånds- respektive jämställdhetsminister.

– Svenska skattebetalare måste få veta hur tacksamma vi är för varenda krona ni skickar till oss, säger läkaren Golalei Nur Safi som sitter i Afghanska parlamentets hälsokommitté. Sveriges långsiktiga stöd till Afghanistan under decennier och nu med garanti tio år ytterligare är mycket viktigt inte minst när de internationella fredsbevarande trupperna minskar i landet, anser hon.

Det största problemen, enligt Golalei Nur Safi, är att kvinnor inte på ett säkert sätt kan ta sig till hälsokliniker på grund av våld från talibaner och krigsherrar. Fattigdom, patriarkala traditioner och okunskap är andra utmaningar. Åtta av tio kvinnor känner trots allt till preventivmedel, men bara två av tio har tillgång till dem. Det behövs tusentals fler barnmorskor och kvinnliga gynekologer saknas helt i vissa delar av landet.

– Men vi räknar med fortsatt svensk hjälp till kvinnohälsan i Afghanistan även framöver, säger Golalei Nur Safi och ler stort.