ABB:s vd ser ljust på framtiden

2:24 min

Verkstadskoncernen ABB:s vd Ulrich Speisshofer tonar ned spekulationer om att ABB planerar att sälja en del av sin verksamhet, och säger att alla möjligheter finns på bordet innan översynen av den nybildade divisionen Power grids är klar.

– För tillfället spekulerar vi inte om någon utgång av översynen, säger Ulrich Speisshofer, när Ekonomiekot träffade honom i Stockholm på tisdagskvällen.

Omorganisationen av bolaget som ABB meddelade i förra veckan innebär att merparten av de svenska anställda samlas i den nya divisionen Power grids, som kommer fokusera på kraft och automation.

Den här delen av ABB:s verksamhet är den minst lönsamma. Beskedet om att den här divisionen kommer genomgå en översyn fick en del bedömare att spekulera i om bolaget kommer styckas och Power grids möjligen säljas, men enligt ABB-vd:n är det alltså för tidigt att veta vad resultatet blir av översynen.

Koncernen ska också genomgå nya besparingar motsvarande åtta miljarder kronor på tjänstemannasidan, och hur det här påverkar den svenska verksamheten kommenterar Ulrich Speisshofer så här:

– Vi kommer använda oss av pensionsavgångar och omskolning i första hand, och bara efter det kan det bli fråga om omstrukturering. Besparingarna innebär också att personalen ska lägga mer tid på kunder och mindre på administration, säger Ulrich Speisshofer.

I den del av bolaget som nu är föremål för översyn, ser ABB-vd:n framförallt tre möjliga områden för tillväxt: förnybar energi, kabeldriven teknik, som exempelvis elbilar, men också att skapa lättillgänglig energi för de många hushåll världen över som ännu inte har regelbunden tillgång till det.

– Det finns en miljard människor, bara i Indien och Afrika, som saknar regelbunden tillgång till energi i hushållen. Gör rätt på Power grids-sidan kommer hjälpa de här människorna att få lättillgängliga energi i hemmen.

Även i övrigt målar ABB:vd:n framtiden i ljusa penseldrag med möjligheter för bolaget i alla delar av världen - även om han kortsiktigt ser negativa faktorer i form av sjunkande BNP-siffror och låga oljepriser.

Områden där ABB uppges kunna bli bättre framöver är exempelvis mjukvara och service.