Förseningar i tågtrafiken i södra Sverige

Tågtrafiken i södra Sverige har drabbats av problem på två sträckor på morgonen på grund av olyckor och elfel.

Mellan Bromölla och Fjälkinge stoppades trafiken på grund av en misstänkt olycka. På södra stambanan, mellan Hässleholm och Alvesta, stoppades först trafiken helt på grund av ett elfel. Senare kunde tågen börja köra på den ena av två banor, men på grund av den begränsade framkomligheten väntas tågkö och förseningar för många tåg, enligt Trafikverket.