Läkemedelsverket om Gardasil: Nyttan överväger risken

4:57 min

Trots rapporterna om allvarliga biverkningar är det viktigt att unga flickor vaccinerar sig mot livmoderhalscancer, enligt Läkemedelsverket.

– Anledningen till att ta vaccinet är att det förebygger en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor, som skördar tiotusentals dödsfall i Europa varje år. Det är närmare 72 miljoner människor i världen som har fått det här vaccinet, utan att vi kunnat se allvarliga biverkningar, säger Rolf Gedeborg, läkare och utredare på Läkemedelsverket.

Ungefär 460 000 flickor i Sverige har vaccinerats mot HPV-virus. Hur många fall av allvarliga biverkningar finns det?

– De vanligaste biverkningarna är reaktioner i samband med injektioner. Det är viktigt att påpeka att rapporter som kommer till Läkemedelsverket om misstänkta biverkningar handlar om just misstänkta biverkningar. Det är inte konstaterade fall av biverkningar. Det är oväntat få fall som är rapporterade, säger Rolf Gedeborg.

Finns det inga allvarliga biverkningar av Gardasil?

– Det finns enskilda fall rapporterade av det som heter Guillain-Barrés sjukdom som är en mycket ovanlig immunologisk reaktion. Det finns också mycket sällsynta fall, exempelvis misstankar om att patienten drabbas av MS. Men i stora studier med hundratusentals patienter har man kunnat konstatera att det inte finns något samband.

I Japan har rädslan för biverkningar gjort att vaccinationerna har minskat i antal, hur ser du på risken att det händer här?

– Den risken är en uppenbar risk för att vi får ett ökat antal cancerfall i framtiden.

Hur väger du nyttan av vaccinet mot riskerna?

– Vi gör samma naturligtvis bedömning som europeiska läkemedelsmyndigheten och det är mycket tydligt att nyttan överväger riskerna.

Ekot har idag rapporterat om 16-åriga Linnea som drabbats av sjukdomen POTS sedan hon vaccinerade sig mot livmoderhalscancer. Linnea svimmar utan förvarning, ibland flera gånger varje dag.

– Det är naturligtvis viktigt att patienter med POTS blir så väl omhändertagna som möjligt, oavsett om de har vaccinerats eller inte. Det här är ett sjukdomstillstånd som har förekommit under många årtionden, även innan vaccineringen kom igång, säger Rolf Gedeborg på Läkemedelsverket.

Kunskapen om POTS är för dålig, har du sagt - varför har man inte forskat mer på det här?

– Jag har inget bra svar på det. Men det behövs mer kunskap eftersom det finns patienter som lider av det här.