Äldre chaufförer får inte diskrimineras

1:54 min

Det var åldersdiskriminering när tre buss- och taxichaufförer tvingades sluta på jobbet på grund av att de fyllde 70. Det har Arbetsdomstolen slagit fast i dag. Beslutet var enhälligt och Arbetsdomstolen gick därmed helt på Diskrimineringsombudsmannens linje.

– Domen innebär ju att man får fortsätta köra buss efter fyllda 70 år, om man uppfyller läkarkraven. Det är en framgång för både mig och mina kolleger, säger Ola Sandh, en av chaufförerna som tvingades sluta.

Vad det här ärendet handlar om är åldersgränsen 70 år och ifall precis den åldern säger något om en persons duglighet i trafiken. Bussbolaget Keolis menade att den gör det, att till exempel reaktionsförmågan försämras när man blir äldre och att det därför var okej att inte förlänga avtalen med tre 70-åriga chaufförer med hänvisning till trafiksäkerheten.

Arbetsdomstolen skriver i sin dom att det inte råder några tvivel om att åldrande i sig påverkar hälsan, men att det inte är bevisat att det inträffar just när en person fyller 70.

Keolis ska nu betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till var och en av de tre chaufförerna.

– Naturligtvis är vi besvikna med den utgång som blev. Vi tycker att vi har gjort det här utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. Konsekvensen blir att vi får titta över om vi ska lägga till några medicinska kontroller, om vi ska lägga till körtester och så vidare. För oss är det fortfarande väldigt viktigt med trafiksäkerheten och det är därför vi har haft den här åldersgränsen, säger Cecilia Jernheim, HR-direktör på Keolis.

I lagen om anställningsskydd står det att en arbetsgivare har rätt att avsluta fasta anställningar med sin personal vid 67 års ålder. Det gäller fortfarande.

Men när det gäller tidsbegränsade anställningar efter 67, som det var fråga om i de här fallen, är det nu avgjort att åldersgränser överlag är trubbiga och inte får finnas, enligt Diskrimineringsombudsmannen.

– Domen skickar en viktig signal till arbetsgivare om att man inte kan hänvisa till ålder på ett schablonmässigt sätt. Man måste titta på individens förutsättningar att utföra arbetet, säger Marie Nordström, jurist vid DO som har drivit den här processen.

Hon tror att domen idag är det första steget mot ett längre arbetsliv i Sverige:

– Det här förskjuter våra normer och attityder i arbetslivet: att äldre också ska ha en plats på arbetsmarknaden. Det är jätteviktigt både för samhället och de här individerna, säger Marie Nordström.