Jämställdhetsbonusen avskaffas 2017

1:10 min

Jämställdhetsbonusen som ska uppmuntra mammor och pappor att dela lika på föräldraledigheten avskaffas 2017. Det föreslår regeringen i den kommande budgetpropositionen.

Regeringen vill ha ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen och har föreslagit att en tredje så kallad pappamånad ska införas den första januari.

Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet är kritiska till den nuvarande jämställdhetsbonusen, som har funnits sedan 2008. Den innebär att föräldrar som delar på föräldraledigheten kan få extra pengar, som mest 13 500 kronor.

Bonusen har inte haft någon mätbar effekt på jämställdheten och dessutom är systemet krångligt, enligt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Regeringen och Vänsterpartiet är nu, enligt vad Ekot erfar, överens om att jämställdhetsbonusen ska slopas 2017. Beskedet om tidpunkten finns med i budgetpropositionen, som presenteras på måndag.

Folkpartiet drev på för att alliansregeringen skulle införa en jämställdhetsbonus, och så här säger Folkpartiledaren Jan Björklund om att den nu avskaffas.

– Det är olyckligt. Vi behöver ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen mellan mammor och pappor och då tror jag att en jämställdhetsbonus är en bra väg att gå. Vi borde snarare förstärka den och göra den lite enklare att använda, snarare än att avskaffa den.

Frågan om jämställdhetsbonusen har den senaste tiden orsakat politisk konflikt.

I december röstade ju en majoritet i riksdagen ja till alliansens budget - och därmed till att bonusen ska utökas till 19 000 kronor.

I våras anmälde Moderaterna socialförsäkringsministern till riksdagens konstitutionsutskott för att hon inte har lagt fram något sådant lagförslag. Beskedet från regeringskansliet har hittills varit att frågan bereds.