Regeringen vill vara öppnare med militära kränkningar

1:12 min

Regeringen vill nu öka öppenheten och visa vilka stater som kränker Sveriges gränser genom att peka ut inkräktarna bara några timmar efter att kränkningen skett.

– Jag tror att det är bra att vara tydlig mot allmänheten, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Varför har ni varit så hemliga med det här tidigare?

– Vi som regering har bestämt oss för att ha den här öppenheten, vi har tittat på Finland och sett att det är en bra modell. Sen har vi naturligtvis värderat och funderat på de spekuleringar som blir kring olika händelser och det här är ett sätt att ge mer korrekt information.

Om det har inträffat en incident eller kränkning ska Försvarsmakten informera försvarsdepartementet inom fyra timmar.

Efter att departementet gjort en sekretessprövning ska allmänheten få informationen genom Försvarsmaktens hemsida, tidigast efter sex timmar.

Peter Hultqvist ger exempel på vilka incidenter det kan handla om.

– Det som har hänt som är närgångna flygningar. Det kan vara en sån sak.

Svenskt territorium har kränkts allt oftare på grund av det försämrade säkerhetsläget i området kring Östersjön.

En kränkning inträffar om en främmande stat med militär personal, fartyg, u-båt, flyg eller helikopter tagit sig in på svensk mark utan tillstånd.

En redovisning som Försvarsmakten gjort åt Dagens Nyheter visar att förra året kränktes Sverige 13 gånger och hittills i år tio gånger. 2011 kränktes Sverige endast tre gånger.

– Jag utgår ifrån att det här är fakta, och det kan delvis spegla ett förhållande att vi har en ökad aktivitet i vårt närområde, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Allan Widman (FP), ordförande i Försvarsutskottet välkomnar förslaget.

– Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt förslag och det är ett förslag som mitt parti har föreslagit under lång tid. Öppenhet är en förutsättning för att det svenska folket ska förstå det säkerhetspolitiska läge som råder.

Även Mikael Oscarsson (KD), ledamot i Försvarsutskottet tycker att det är bra att de utländska kränkningarna redovisas öppet.

Hur kom det sig att inte förra alliansregeringen kom med detta förslag med tanke på att ni verkar tycka att det är bra?

– Det har under lång tid funnits ett missriktat hemlighetsmakeri både från politiskt håll men också från försvarsmakten. Nu är det bra det som sker. Ta nu det tyska parlamentet där redovisar man öppet i parlamentet vilken tillgänglighet respektive försvarssystem har. Det hoppas jag att man kan få i Sverige också, det behövs, säger Mikael Oscarsson.

Hur kommer det sig att det varit ett hemlighetsmakeri från Försvarsmaktens och politikernas sida?

– Det har nog varit en kultur som varit förhärskande både i politiska kretsar och också inom försvarsmakten att man vill lägga locket på. Nu är det en tid där både våra grannar som Finland och de baltiska länder som faktiskt i realtid berättar om incidenter. Och det är faktiskt så att omvärlden med luftövervakningen ser precis vad som händer, säger Mikael Oscarsson och fortsätter:

– De enda som inte har fått information är ju svenska folket och det är dags att ändra på det nu. Det bör också ske, inte bara i ryska aktiviteter utan också med vår egen försvarsmakt och de brister som finns där, säger Mikael Oscarsson.