Stödet till solceller ökas i höstbudgeten

1:16 min

I dag har regeringen presenterat nya satsningar på klimatområdet. Det kommer att vara ett av de mest prioriterade områdena i årets budget. Men satsningarna möter kritik från oppositionen.

Det handlar om en lång rad mindre satsningar, där internationellt klimatbistånd och satsningarna på solel är störst i kronor och ören. Det säger miljöminister Åsa Romson.

– Med den här budgeten tar regeringen ordentliga klimatkliv för att takten i klimatarbetet. Det kommer vi att behöva inför de förhandlingar som sker inför ett internationellt starkt klimatavtal i Paris.

Regeringen lovade också 500 miljoner kronor nästa år till klimatinsatser i utvecklingsländer. Och det är en viktig åtgärd säger biståndsminister Isabella Lövin.

– De fattigaste länderna har bidragit minst till de ökade utsläppen men kommer drabbas mest av konsekvenserna. Så här har vi ett ansvar och ett åtagande också.

Enligt regeringens beräkningar satsas det 4,5 miljarder kronor på klimatet, men då räknas också pengar från regeringens jobbpaket in.

Det handlar om järnvägsbyggen och energieffektiviseringar i bostäder bland annat. Ungefär hälften av pengarna går till det.

De nya pengarna ska räcka till allt ifrån investeringar i miljöteknik till en strategi för att få oss att cykla mer.

Och de största nya satsningarna går till internationellt klimatbistånd och till en rejäl ökning av investeringsbidraget för den som installerar solceller, för att möta en ökad efterfrågan.

Men Rickard Nordin, energipolitisk talesperson för Centerpartiet är inte övertygad.

– Det finns bättre sätt att stödja mikroproducenter av förnybar el. Det fungerar till exempel väldigt bra med ROT-avdraget i dag och det är i förlängningen både bättre, säkrare, stabilare och mindre byråkratiskt.

Samtidigt vittnar många om att det är lång kö för att få del av solinvesteringsstödet. Är det inte bra att regeringen höjer anslaget?

– Det är väldigt bra att man betar av kön, men man måste ha förutsättningarna klara för sig och det tycker inte jag regeringen har. Man väljer att inte göra något åt krånglet eller skapa förutsättningar för fler att ta del av det utan man väljer bara att pytsa in pengar.

Stödet ska enligt budgetförslaget från och med 2016 öka till 225 miljoner kronor och för åren 2017-2019 uppgå till 390 miljoner kronor årligen.

Pengar Centerpartiet hellre skulle investera i ett bibehållet ROT-avdrag.

Ekot har under dagen även varit i kontakt med Moderaterna som är kritiska till ökningen av stödet.

Men Åsa Romson var på dagens pressträff övertygad om att reformen kommer att leda till förändring.

– Med den här ökningen, vi går upp till 390 miljoner per år, då vet vi att taken i Sverige kan blomstra med solpaneler i framtiden.

Ekots inrikespolitiska kommentator Tomas Ramberg om beskedet