Ny domstol ska lugna kritiker

1:55 min

Sveriges EU-komissionär Cecilia Malmström föreslog i dag en ny permanent domstol där utländska företag ska kunna stämma stater om de anser sig bli diskriminerade. Frågan är omstridd och har blockerat förhandlingarna med USA om ett nytt frihandelsavtal.

Men det är osäkert om förslaget räcker för att vända den kritiska opinionen.

– Vi har lyssnat på kritiken. Det var budkapet när EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström i dag presenterade sitt förslag till en domstol som ska lösa så kallade investeringstvister.

Frågan om utländska företags rätt att stämma stater inför skiljedomstol har rört upp starka protester runt om i Europa. Ett uppmärksammat fall är svenska Vattenfalls stämning mot Tyskland för avvecklingen av kärnkraften, där Tyskland riskertar miljardskadestånd.

I dag sker sån här tvistlösning helt bakom lyckta dörrar, och parterna själva utser skiljemän.

Men det systemet ska nu ersättas av en offentlig domstol med 15 oberoende domare som ska utses av EU respektive USA. Förhandlingarna och all dokumentation ska vara offentlig och även tredje part, t ex olika intresseorganisationer, ska ha rätt att yttra sig. En annan nyhet är att besluten ska kunna överklagas i högre instans.

Förhandlingarna mellan EU och USA om en investeringsklausul avbröts för ett och ett halv år sen på grund av den massiva kritiken. EU-kommissionen valde att skicka ut frågan på remiss, och fick in över 150 000 remissvar, de flesta negativa. Och även Europaparlamentet, som måste säga ja till ett nytt handelsavtal, har stämt in i kritiken.

Peter Eriksson, europaparlamentariker för miljöpartiet, som röstat nej, är idag nöjd med det nya förslaget:

--Det är ju ett rejält steg i den riktning som jag och många andra har sagt är nödvändig, säger Peter Eriksson.

Men Anette Magnusson, som är chef för det Internationella Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare, som är världsledande när det gäller en här typen av tvister, är kritisk. Hon menar

--I det nuvarande systemet så kan båda parter utse varsin domare. Nu är det bara den ena parten, dvs stater som kommer att utse domare. Det blir en obalans, säger Anette Magnusson, chef för Internationella Skiljedomsinstitutet vid Stockholms handelskammare.