Europarådet: Man kan inte ha summariska rättegångar

1:49 min

Europarådets generalsekreterare Thorbjörn Jagland är mycket kritisk till de ungerska lagändringarna som bland annat gör det möjligt att utropa undantagstillstånd med hänvisning till flyktingkrisen. Han oroas också av rapporterna om att Ungern har gett människor avslag på sina asylansökningar inom bara ett par timmar.  

Thorbjörn Jagland har nyligen skickat ett brev till Ungerns premiärminister Viktor Orbán där han bland annat kräver att få veta hur de nya ungerska lagarna rimmar med den europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna, som också Ungern har påtagit sig att följa.

– Jag har bett honom redogöra för det här, för rätten till en rättvis rättegång är avgörande för den europeiska människorättskonventionen, alla har rätt att få prövning på sitt eget språk och man kan naturligtvis inte ha summariska rättegångar, säger han.

Jagland tycker att de europeiska ländernas reaktion på flyktingkrisen är olycklig. Förutom Tyskland och Sverige, säger han, sluter sig EU-länderna allt mer och har återgått till att värna sina egna gränser - var och en för sig.

– Inga gränser kan stänga människor ute, folk kommer bara att fortsätta komma på det sätt som är möjligt, så har det varit historiskt, och det så tror jag att det är nu också, säger han.

Det enda som händer är att flyktingrutterna styrs om till grannländerna, och det löser inga problem. Europa måste börja samarbeta, säger Thorbjörn Jagland.

– Det bästa man kan göra är att se till att organisera det hela så att människor kan komma hit på lagligt och säkert sätt, säger han.

Det har ju rapporterats mycket om solidaritet med flyktingar och privata initiativ på många håll i Europa, tycker du att EU-politikerna är i takt med sitt folk just nu?

– Nej, det kan man inte säga. Men det är väldigt glädjande att se det folkliga engagemanget och att regeringar följer efter och anpassar sig till den folkliga opinionen.