"Finland befinner sig i ett sällsynt allvarligt läge"

1:42 min

Finlands statsminister, centerledaren Juha Sipilä, höll i onsdagskväll ett tv-sänt tal till det finländska folket. Han manade till enhet och samarbetsvilja i det svåra ekonomiska läge landet befinner sig i.

Tv-tal från ledande politiker är ovanliga i Finland och bakgrunden till Sipiläs framträdande är de stora besparingar i offentlig sektor som regeringen har föreslagit. Ett sparförslag som mött starkt motstånd från både opposition, fackföreningar och arbetstagare.

– Finland befinner sig i ett sällsynt allvarligt läge. Därför har jag känt mig nödgad att ta till nya kommunikationssätt, inledde statsminister Juha Sipilä sitt tal till finländarna.

En finländsk regeringschef har inte talat till nationen genom tv-rutan sedan krisen på 90-talet, då dåvarande statsministern Esko Aho gjorde ett liknande framträdande. Även nu är det svåra kristider som har föranlett kraftåtgärden från Sipilä.

De senaste veckorna har präglats av misslyckade förhandlingar mellan regeringen, fackförbunden och arbetsgivarna om hur jobb och välfärd ska säkras i framtiden. Detta samtidigt som Finland reformerar sina trygghetssystem och sitt arbetsliv för att göra landet konkurrenskraftigt på dagens globala marknad.

Regeringen presenterade för en knapp vecka sedan ett strängt sparpaket som svar på parternas ovilja till kompromisser. De mest kritiserade punkterna i paketet gäller borttagna OB- eller söndagstillägg och sänkt övertidsersättning. Regeringen har anklagats för att vilja göra stora intrång i arbetsrätten och även för att presentera förslag som på olika sätt strider mot grundlagen.

Tv-talet var en sista vädjan till fackföreningar och arbetsgivare om att återuppta sina förhandlingar. Men talet kunde också tolkas som ett ultimatum.

– Ni har fortfarande några dagar på er innan riksdagen sin behandling av vårt förslag, sade Juha Sipilä.

Till fredagen är en storstrejk utlyst i Finland med stängda skolor och daghem, stillastående tåg och tiotusentals invånare som lovat gå ut på gatorna och demonstrera.

Statsminister Juha Sipilä tog i talet också upp flyktingkrisen där EU fortfarande inte lyckas agera gemensamt. Sipilä, som tidigare sagt att han ska upplåta sitt eget hem åt flyktingar, betonade nu vikten av att bekämpa flyktingsmuggling och att se till att asylsökandes ärenden behandlas snabbt.

Därefter uppmanade han alla medborgare som vill engagera sig för att hjälpa flyktingar att gå med i organisationer som Röda Korset.