Regeringen vill minska rättsprocesser om asylboenden

2:14 min

Mitt under den pågående flyktingkrisen står många asylboenden tomma på grund av långa rättsprocesser efter att upphandlingarna har överklagats. Detta vill regeringen motverka, säger civilminister Ardalan Shekarabi, som idag ska träffa migrationsverket och upphandlingsmyndigheten.

– Migrationsverket ska få förutsättningar att göra det som förväntas av dem och det de kämpar med varje dag, nämligen att ordna boende åt asylsökande. Det är inte meningen att Migrationsverket i detta kritiska läge ska fastna i långa rättsproccesser, säger Shekarabi.

Mellan 1500 och 3000 boendeplatser för flyktingar är klara att användas. Men de förblir tomma eftersom upphandlingarna har överklagats och behandlas i domstol.

Detta samtidigt som den senaste veckan har 1800 flyktingar kommit bara till Malmö.

Regeringen vill nu alltså röja undan problemet med långa rättsprocesser vid upphandlingar av asylboenden, men frågan är hur, eftersom den får inte lägga sig i juridiska processer.

Ardalan Shekarabi, som ansvarar för upphandlingsfrågor, säger att det är viktigt med politiska signaler. Han hänvisar till exempel till det besked som Eu-kommissionen gav i veckan om att det går att tillämpa undantagen i upphandlingsreglerna när det gäller asylboenden.

Ni hoppas alltså på att förvaltningsdomstolarna vid överklaganden ska döma på ett annat sätt?

– Domstolarna är fristående i sin rättstillämpning. Men nu har kommissionen gjort bedömningen att här finns möjlighet att göra undantag från lagstiftningen om offentlig upphandling. Vi delar kommissionens bedömning och detta stödjer Migrationsverket i de kommande upphandlingarna, säger Ardalan Shekarabi.

Björn Andrén, upphandlingsstrateg på Migrationsverket, tror inte att de här politiska signalerna ändrar nånting. Verket har använt undantagen i upphandlingar i tre år redan. Och domstolarna agerar självständigt, säger han.

– Det som kan påverka är snarare den situation som råder vid tiden för ett överklagande. Jag tror inte domstolen låter sig påverkas av regeringen i nån större utsträckning.

Migrationsverket sätter större hopp på ett fall vid förvaltningsrätten i Skåne, där myndigheten har, med hänvisning till den nya flyktingsituationen, begärt omprövning av ett beslut som har stoppat en upphandling. En framgång där kan ändra på situationen.

– Det är ett enskilt fall men det får sannolikt betydelse för eventuella kommande upphandlingar också, säger Björn Andrén.