Allt färre fall av malaria

1:47 min

Antalet dödsfall till följd av sjukdomen malaria har fallit kraftigt sen millennieskiftet, enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO och Unicef. I rapporten säger organisationerna att man lyckats nå FN:s så kallade Milleniemål när det gäller malaria, som var att vända trenden.

– Vi har fått glädjande nyheter på malariaområdet de senaste åren, men stora problem kvarstår, säger Anna Sjöblom, medicinsk och humanitär rådgivare på Läkare utan Gränser, som säger att man varit medveten om den positiva utvecklingen sedan en tid tillbaka.

I rapporten framgår att antalet nya fall av malaria har fallit med nära 40 procent sedan år 2000 och av de nya fallen har en mindre andel dödlig utgång. Men rapportförfattarna betonar också att sjukdomen fortfarande är ett stort hot mot hälsan och trots framstegen uppskattas 214 miljoner människor drabbas av malaria och 438,000 människor dö bara i år. 80 procent av malariafallen är i Afrika, söder om Sahara.

Anna Sjöblom berättar att Läkare utan gränsers arbete i regionen idag allt mer handlar om att lära folk på landsbygden hur man gör egna malariatester och skriver ut medicin.

– Problemet är just att människor inte har tillgång till hälso- och sjukvårdssystemen och att de här systemen är väldigt svaga i många av de länder vi jobbar i, säger Anna Sjöblom.

En stor del av framgångarna i malariabekämpningen tillskrivs i rapporten de ökade anslagen. Biståndet till malariabekämpning har tjugudubblas sedan år 2000, men ännu mer pengar behövs enligt rapportförfattarna.

– För våra läkare och sjuksköterskor som står mitt i malariaepidemins topp så kan man nästan inte förstå att det går åt rätt håll. För det är så pass allvarligt fortfarande och det är så pass många barn och vuxna som dör helt i onödan, eftersom vi idag har diagnostik och behandling, säger Anna Sjöblom.