Mikael Damberg välkomnar Telia Soneras beslut

1:36 min

Näringsminister Mikael Damberg (S) välkomnar Telia Soneras beslut att minska sin närvaro i Eurasien.

– Det är ett genomtänkt beslut. Styrelsen och ledningen har jobbat med de här frågorna under flera års tid. Granska verksamheten, ändrat om i organisationen och gjort stora insatser i bolaget för att hantera de risker och problem som man ärvt från tidigare ledningar. Nu har man kommit fram till att man vill skifta fokus enligt strategin och fokusera på Norden och Europa och Sverige. Det är ett genomtänkt beslut.

Att finska och svenska staten äger mer än hälften av Telia Sonera gör att regeringen har ett stort inflytande över bolaget. I praktiken är det svenska staten som fattar beslut om vilka som ska sitta i styrelsen för Telia Sonera.

Så här säger näringsminister Mikael Damberg om vilket ansvar man kunnat ta från politiskt håll i den satsningen som Telia Sonera gjorde i bland annat Azerbajdzan, Uzbekistan, Kazakstan med flera länder vilket fick stora konsekvenser med bland annat korruption.

– Det är alltid lätt att vara efterklok. Men det är klart att vi jobbar mycket mer strategiskt med hållbart företagande med de statliga bolagen idag. Vi har förväntningar på att de helägda och delägda statliga företagen ska vara föredömen på de marknader man agerar på och att man tar hållbart företagande på allvar. Gör man det då kan man också undvika att hamna i svåra situationer och hamna i risker och hamna i problem som kostar bolaget pengar och kraft.

Just att Telia som har varit ett företag som varit så förknippat med Sverige, blir det extra känsligt att Telia Sonera har hamnat i korruptionsskandaler därför?

– Det är alltid så att man har alltid högre ställda förväntningar och ska ha större förväntningar på statliga ägda bolag för svenska folket förväntar sig att vi har bra styrning och ledning på de statliga bolagen. Och det absolut viktigaste jag kan göra som ägandeminister är att se till att vi har bra styrelser i bolagen, säger näringsminister Mikael Damberg (S).