Mer pengar till Försäkringskassan

1:39 min

Till höstbudgeten som presenteras nästa vecka kommer regeringen att satsa ytterligare miljoner på försäkringskassan, det kan Ekot berätta idag. Totalt så får myndigheten ett extra tillskott på 250 miljoner årligen från och med nästa år för att förbättra handläggningen och möta ökade kostnader för sjukförsäkringar. 

- Vi står nedanför ett berg nu och försöker undvika att hamna på toppen, säger Annika Strandhäll om det ökade antalet sjukpenningdagar.

De ökade kostnaderna för sjukförsäkringar har gjorts till en prioriterad fråga för regeringen. Enligt Försäkringskassans senaste prognoser så kommer kostnaderna för sjukpenningen att öka med 50 procent fram till 2019 samtidigt som antalet sjukpenningdagar är den högsta sedan 2008.

Socialförsäkringsministern vill nu åtgärda problemet med sjuktalen genom att tillföra Försäkringskassan 250 miljoner årligen fram till 2019, en summa som kan jämföras med myndighetens totala administrationskostnader på 9 miljarder 2014.

– Alla människor som blir sjuka ska få den uppmärksamhet som de behöver. Nödvändiga prövningar ska genomföras och kontakten med arbetsgivaren och sjukvården som är så viktiga ska tas, säger Annika Strandhäll.

Regeringen kommer även att föreslå ett bredare åtgärdsprogram senare i höst, med fler insatser för att möta de ökade sjuktalen. Och ansvariga ministern Annika Strandhäll påpekar vikten av att hitta en lösning.

– Vi har ju en alarmerande situation med ökade sjuktal. Många, framför allt lärare, socialsekreterare och undersköterskor, befinner sig i sjukförsäkringssystemet. Vi behöver få ut dem på arbetsmarknaden. Det är därför vi vill öka förutsättningarna för Försäkringskassan att stödja dem så tidigt så möjligt så att de kan återvända, säger Annika Strandhäll.