Ministern redo ändra lagen för asylboenden

1:50 min

Mitt under pågående flyktingkris står över två tusen tomma asylboendeplatser i Sverige som inte kan användas. Det beror på att upphandlingen har överklagats och fastnat i långa rättsprocesser.

Regeringen vill nu få bort flaskhalsen och det kan bli aktuellt med en snabb ändring i upphandlingslagen, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

– Det är helt oacceptabelt att vi har asylboenden som står tomma på grund av byråkratiska regelverk, säger Shekarabi.

Ardalan Shekarabi, som ansvarar för upphandlingsfrågor i regeringen, höll i dag ett möte med Migrationsverket och Upphandlingsmyndigheten.

Ämnet var frågan om de 2 300 asylboendeplatserna som står tomma men inte kan användas eftersom upphandlingen har överklagats och fallet hamnat i rätten. Där kan det ta lång tid innan det blir ett beslut.

Migrationsverket har efterlyst regler som gör det svårare för rätten att stoppa slutförandet av en upphandling. Civilministern Shekarabi tror att rätten redan idag har utrymme i lagen för att det ska bli färre stopp.

Men för att göra det ännu tydligare vill han att Upphandlingsmyndigheten tar fram allmänna råd som ska gå till bland annat domstolarna.

Och om det inte skulle hjälpa så blir det en lagändring - och det kan gå snabbt, säger Ardalan Shekarabi.

– Det här kommer vi att hantera skyndsamt. Det är en akut situation. Just nu är det flera av våra tjänstemän på departementet som jobbar med denna fråga och vi kommer också att bevaka rättstillämpningen i domstolarna för att identifiera eventuella behov av förändringar, säger ministern.

Kristdemokraterna välkomnar regeringens besked och är öppna för att diskutera en eventuell lagändring.

– Finns det ytterligare hinder som gör att man inte snabbt kan få fram de akuta bostäder som behövs, ja, då ska vi ta bort de hindren, säger Emma Henriksson, KD:s ordförande i socialutskottet.

Fredrik Malm, som är Folkpartiets migrationspolitiska talesperson, är däremot inte säker på att en ändring av upphandlingslagen är rätt väg att gå. Han anser att en bättre lösning är att staten driver asylboendena i egen regi.

– I grund och botten måste beroendet av de så kallade tillfälliga anläggningsboendena minska, säger Malm.