Samordning ska stoppa vaccinbristen i Sverige

1:23 min

Under sommaren har barnavårdcentraler haft svårt att klara det nationella barnvaccinprogrammet, som gäller sjukdomar som polio, kikhosta och tuberkulos. 

Under torsdagen höll Sveriges kommuner och landsting ett möte tillsammans med berörda myndigheter och representanter för socialdepartementet för att diskutera hur vaccinbristen ska hanteras.

– Vi har tittat på, hur kan vi se till att det vaccin som finns används på bästa sett. Om vi har färre doser än vad vi normalt sett har så ska vi ge dem till de som allra mest behöver det, enkelt uttryckt är att vaccinet ska gå till de yngsta ovaccinerade barnen, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Bristen på vaccindoser har tvingat flera landsting att stoppa vaccinering av barn som är fem eller 6 år gamla, barn med yngre ovaccinerade syskon undantas från det här stoppet.
Förklaringen till bristen är att leverantörerna inte klarar av att fylla efterfrågan, det produceras för lite vaccin

-- Nu vet vi att företagen inte har kunnat producera och då funderar vi på om vi kan jobba på ett annat sett för att underlätta för producenten att verkligen ha de här doserna.

I dagsläget är det fem-åringar som får vänta på sin andra vaccinering vilket inte innebär någon ökad risk för insjukna men det kan innebära risker för smitta till ovaccinerade småsyskon. I flera länder, däribland, Norge och Finland har man byggt upp vaccinlager och det kan vara en möjlig lösning för Sverige framöver.

– Jag utesluter ingen lösning idag, vi får titta på vad som fungerar i grannländerna eller finns det en ännu bättre lösning, säger Hans Karlsson.

Som det är nu är det upp till varje landsting att lösa tillgången på sitt eget vaccin. Målet för torsdagens möte var att få en mer enhetlig hantering av tillgången på vaccin och på vilket sett den ska användas. Hur detta ska ske kommer Sveriges kommuner och landsting presentera nästa vecka

-- Vi tänker att det är bättre att lösa detta på nationell nivå, att få en överblick över det här och att vi får en vård även när det gäller vaccinationer som är jämlik vård över hela landet, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting.