Hård kritik mot höjda arbetsgivaravgifter för unga

1:41 min

De halverade arbetsgivaravgifterna för unga har varit positivare för ungdomsarbetena än vad som hittills varit känt, enligt intresseförening.

Det är Skattebetalarnas förening som jämfört utvecklingen på arbetsmarknaden i Sverige med övriga EU-länder.

– Den enda rimliga slutsatsen eftersom vi tittar såväl på sysselsättningsgrad, på antalet arbeten som  skapats och på arbetslöshetsstatistiken, den är att de åtgärder som gjorts sedan 2006 har haft en väldigt positiv betydelse och att Sverige ligger väldigt väl till i ett europeiskt perspektiv.

Det säger Joacim Olsson som är vd för Skattebetalarna. 

Arbetslösheten bland unga, mellan 15 och 24 år, har visserligen ökat med 1.4 procentenheter sedan 2006, men det är lägre än i de flesta andra EU länder. Sverige är samtidigt det enda EU land där antalet sysselsatta i gruppen har ökat sedan 2006. Det enligt siffror från Eurostat

Och förklaringen till att svenska ungdomar klarat sig relativt bra i ett europeiskt perspektiv menar just Skattebetalarna alltså är de av förra regeringens stegvis halverade arbetsgivaravgifterna som Joacim Olsson nu är orolig för konsekvenserna av när de åter ska höjas.

– Jag tycker det är en väldigt olycklig och oklok politik och den baseras på för snabbt dragna slutsatser utifrån tidigare undersökningar där man inte fullt ut kunna se effekterna av de reformer som har gjorts.

Men om det över huvud taget går att göra en så här tydlig koppling mellan lägre arbetsgivaravgifter och antalet ungdomsjobb utifrån hur det ser ut i EU i stort, det är tveksamt säger Oskar Nordström- Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet:

– Att ungdomar inte har drabbats lika hårt under de här åren i Sverige som i andra länder, de är ju något de delar också med de som är äldre och som ju inte berörs av den nedsatta arbetsgivaravgiften för ungdomar. Därför finns anledning att vara lite skeptisk till att man ska kunna dra några större slutsatser.