Allt fler små mejerier

2:04 min

Antalet små mejerier i Sverige ökar kraftigt. Senaste tolv månaderna har 27 nya mejeriföretag startat.

Under hösten planerar DalsSpira mejeri att öppna för privata investerare genom att marknadsnoteras.

– Vi börjar med närproducerad komjölk till våren och det är därför vi börsnoterar oss för att få kapital till det, säger företagets vd Malin Jacobsson.

Den kraftiga ökningen av antalet små mejerier i Sverige kommer i ljuset av det utbredda missnöjet över priset som betalas från större mejerier för mjölkböndernas produkter. 27 nya mejerier alltså senaste året vilket ger totalt 124 stycken i landet enligt siffror från Livsmedelsverket som tidningen ATL publicerar.

Just DalsSpiras ägare har hittills enbart sålt getmjölk men sällar sig nu också till det växande antalet bönder som vill få bättre lönsamhet på sin komjölk.

– Naturligtvis är det för att ge mjölkbonden ett högre pris än de får i dag, så är det ju. Minst en krona dyrare i butik, så får vi se var det landar, säger Malin Jacobsson. 

Frågan är hur mycket mer konsumenter är beredda att betala för närproducerade, mer ekoprofilerade mjölkprodukter från det växande antalet små mejerier.

Rolf Axel Nordström, ägare till Ängavallens gårdsmejeri, tar 25 kronor för en liter närodlad ekomjölk, långt över dubbelt mot brukliga butikspriser för en liter vanlig standardmjölk.

– Då betyder ju djuretiken och vetenskapen etologi, alltså läran om djurens beteende, att djuren kan utveckla sina naturliga beteenden.

Gör du vinst?

– Ja jag överlever med min verksamhet, jag gör ett överskott, säger Rolf Axel Nordström.

– Men jag har inte bara ett ben. En gård ska ju bestå av mångfald och inte enfald. I dag är ju allt jordbruk vansinnigt indelat så en har mjölkkor, en har köttkor, en har värphöns, en har slaktkyckling och så vidare. Jag har både grisar, får och kor och jag har bara ursprungliga djur. Mina kor lever i tjugo år. En modern svartvit ko lever mindre än fem år. 

Men priset på den mångfald du satsar på är lägre lönsamhet då?

 – Nej men de andra överlever ju inte. De har ju inte kostnadstäckning. De är ju konkursmässiga, säger Rolf Axel Nordström.