Flyktingströmmen sätter press på skolan

2:18 min

Den svenska skolan pekas av landets länsstyrelser ut som en av de verksamheter som kommer att drabbas hårdast om flyktingströmmarna fortsätter som idag eller ökar. Det visar rapporter till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

– Läget är akut och mycket ansträngt. Platsbristen är kanske det som växer snabbast nu, säger Matz Nilsson, ordförande för förbundet Sveriges Skolledare.

Det är redan idag stora problem med framför allt brist på lokaler och personal i skolor på många håll runt om i hela landet. Men fortsätter flyktingströmmen som idag eller ökar under ett års tid kan det bli mycket stora svårigheter i flera kommuner.

Det framgår av Länsstyrelsernas rapporter till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som vill veta hur uthålligheten och kapaciteten i samhället ser ut. Och just när det gäller skolorna ser alltså läget mycket kritiskt ut.

På Saltemads camping i Borås bedrivs idag skola i campingens tv-hus på grund av platsbrist säger Stefan Eriksson som är rektor för Centrum för flerspråkigt lärande i Borås.

– Vi vill hjälpa skolorna ute i stadsdelarna. Det är ganska hårt tryck på dem. Och då är det skönt för dem att det finns en buffert innan så att de inte behöver ta emot alla nya på en gång.

Många länsstyrelser formulerar läget med ord som kritisk belastning, mycket ansträngt läge och svårigheter att uppfylla skollagen. Enligt Matz Nilsson på Skolledarna är det vissa kommuner som exempelvis Malmö, Trelleborg och Södertälje som drabbas mycket hårt.

– Om vi fortsätter med det mottagandet vi har till ett fåtal kommuner som vi gör idag så kommer det få förödande konsekvenser för de skolorna som tar emot en stor andel av de nyanlända eleverna.

Skolledarna efterlyser en handlingsplan från regerignen och mer resurser och har en rad förslag för att komma tillrätta med situationen, till exempel att nyanlända med lärarutbildning snabbt ska kunna hjälpa till, men det krävs en massiv insats säger Matz Nilsson på Sveriges Skolledare:

– Det handlar inte bara om undervisningen, det handlar om elevhälsa, bra skolsköterskor, bra psykologer som hjälper rektorer och lärare i integrationen. Så det är ju en massiv resursförstärkning som behövs.