Tidslinje: Vägen fram till klimatmötet i Paris

Från Kyoto till Paris, här är FN:s klimatmöten och turerna fram till idag.

Reportage: Från Köpenhamn till Paris

1992: FN slår larm

En rapport från FN:s klimatpanel IPCC, då ledd av svensken Bert Bolin, slog larm om människans klimatpåverkan. Vid en konferens i Rio bildades FN:s klimatkonvention, UNFCCC, det globala organ som arbetar med regler för att förebygga och begränsa utsläppen av växthusgaser.

UNFCCC har 196 parter. De årliga förhandlingsmötena förkortas COP, Conferense of the Parties. 2015 års klimatmöte i Paris är det 21 mötet och kallas därför COP 21.

1997: Kyotoprotokollet

Vid COP 3 i Kyoto i Japan enades UNFCCC om det första bindande klimatavtalet, Kyotoprotokollet. Det ålägger i-länder att minska sina växthusgasutsläpp med 5,2 procent, från 1990 års nivåer, fram till 2012. Kyotoprotokollet är uppdelat i två perioder, den första sträcker sig mellan 2008 och 2012. Den andra perioden, fram till år 2020, innehåller regler om att öka ambitionen. En grupp industriländer har ställt sig utanför Kyotoprotokollet denna andra period.

2005: Montreal

Vid klimatmötet i Montreal började UNFCCC dra upp linjerna för ett framtida klimatsamarbete om vad som skulle komma efter Kyotoprotokollet.

2007: Bali

Klimatmötet i Bali gav en handlingsplan för ett klimatavtal som skulle antas två år senare i Köpenhamn, om bland annat utsläppsbegränsningar och klimatanpassning.

 

Bildspel: Klimatmötet i Köpenhamn

2009: Antiklimax i Köpenhamn

COP 15 i Köpenhamn blir det största klimatmötet dittills, där ca 120 regeringschefer deltog. Köpenhamnsmötet ledde till en lista över de frivilliga utsläppsminskningar länderna vill göra. Men besvikelsen blev stor eftersom inte mötet ledde till ett globalt bindande klimatavtal som var målet.

2010: Gröna klimatfond och tvågraders-mål

Efter Köpenhamn var förväntningarna på FN:s klimatprocess låga, men COP 16 i Cancun beslöt att fortsätta arbeta för ett nytt klimatavtal. Den Gröna Klimatfonden kom till, som ska samla in pengar från rika länder till finansiering av utsläppsminskningar och skydd mot klimatförändringar i fattiga och utsatta delar av världen.

Länderna skrev under att sträva mot tvågraders-målet, och alltså försöka begränsa jordens medeltemperaturökning till två grader.

2011: Durban

Klimatmötet i Durban beslöt om en ny plan för ett globalt klimatavtal som ska kunna beslutas senast år 2015 för att träda i kraft från år 2020.

2015: Räddningen i Paris?

Vid COP 21 i Paris, mellan 30 november och 11 december, är förhoppningen ett globalt avtal om att begränsa växthusgasutsläppen. Många förhandlare säger redan att "Paris är bara början".

Källor: Naturvårdsverket, Earth Negotiations Bulletin, A Turesson: "Förhandla om klimatet"