Morgan Johansson: Gränsen är nådd för flyktingboenden

0:55 min

I dag meddelade Morgon Johansson, migrationsminister, att Sverige nått en gräns då det gäller boendesituationen för flyktingar.

Läs Ekots direktrapportering från presskonferensen

Det saknas 20 000 evakueringsplatser och de måste fram snabbt. Man har tidigare sagt att Sverige måste hjälpa mer att det inte finns ett tak för att hjälpa. Men i dag meddelade Morgan Johansson att vi befinner oss i en akut situation och att gränsen är nådd.

– De sista veckorna har vi sett en oerhört dramatisk utveckling. Vi har svårigheter att ta emot när många kommer under väldigt kort tid. Många av de insatser vi beslutat om får inte effekt i morgon eller nästa månad, säger han och fortsätter:

– Vi har klarat att ge tusentals människor tak över huvudet trots en ansträngd situation, det är många som jobbar dag och natt för att klara läget, Sverige har visat sig från sin bästa sida. Men vi har sett en enorm ökning av inströmningen till Sverige de senaste dygnen. Prognosen är att vi kommer att ta emot ungefär 100 000 flyktingar i år, det högsta antalet någonsin, ovanpå de 80 000 som sökte asyl förra året.

Ylva Johanson och Åsa Regnér hade presskonferens tidigare i dag och underströk det mycket ansträngda läget som Sverige befinner sig i. Det har tillsats en utredare som långsiktigt ska planera och se över fördelningen mellan myndigheter, sysselsättning och ersättningssystemet.

Ylva Johansson och Åsa Regnér berättade också att Sverige kommer att söka medel från EU:s nödfond som ska användas för att ordna boende, man kommer också att ordna ett nytt sätt att placera ensamkommande flyktingungdomar 16-20 år, de ska få ett stödboende, en enklare och billigare form är den HVB-form som gällt hittills.

Sverige kommer att ta emot 160 000 flyktingar i år. Asylsökande inom EU beräknas nästa år bli 1,5 miljoner enligt EU-kommissionen.

60 miljoner människor är på flykt i världen just nu, det största antalet sedan andra världskriget.