Tysklands ekonomi fortsatt stark - trots flyktingkrisen

0:58 min

Tysklands ekonomi är stark och kommer inte att rubbas av kostnaderna för flyktingtillströmningen. Det konstaterar det ekonomiska sakkunnigrådet som i dag överlämnade sin årliga rapport till förbundskansler Merkel.

I år uppskattar ekonomerna att det kommer att kosta Tyskland upp till motsvarande 78 miljarder kronor att ta emot flyktingarna som kommer hit.

För nästa år ligger prognosen ännu högre, på upp till 135 miljarder.

Det har spekulerats i om Tyskland kommer att behöva låna pengar eller höja skatten, kanske införa en särskild solidaritetsskatt som man gjorde i samband med återföreningen.

Men enligt det ekonomiska rådet är de tyska finanserna starka nog att klara de ökade utgifterna.

De understryker vikten av snabb integration. Asylprocesserna måste gå fortare och det behöver bli enklare att komma in på arbetsmarknaden.

Till exempel genom att tillfälligt göra undantag från minimilönen för flyktingar, som man redan gör för långtidsarbetslösa.

Men samtidigt måste man ta vara på de kvalifikationer som flyktingar kommer med. Det måste också få ta tid att anpassa kompetenser till tyska förhållanden.

Utbildningssatsningar som kostar på kort sikt kommer att gynna den tyska ekonomin på längre sikt, enligt ekonomernas bedömning.