Extra ändringsbudget för 2015

Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47

Källa: Regeringskansliet, Finsansdepartementet