Privata klimatåtgärder väcker hopp

2:19 min

Klimatåtgärder från privata och offentliga aktörer kan hjälpa FN att nå klimatmålen.

Bland de svenska företag som försöker minska sina utsläpp av växthusgaser finns H&M. Ett sätt är att öka andelen förnybar energi, säger Pierre Börjesson som är H&M:s hållbarhetsexpert:

–Ja klimatfrågor är viktigt för oss på H&M och ett mål vi har är 100 procent förnybar energi i våra egna verksamheter.

Genom att ställa energikrav när bomullen till ekologiska kläder produceras så har H&M också minskat energiförbrukningen:

–Tar vi exempel en t-shirt som är gjort på 100 procent ekologisk bomull, så har den från energiperspektiv 46 procent mindre energiåtagande än en traditionell bomulls-t-shirt.

–Så vårt bomullsprogram har många positiva aspekter när det kommer till klimatet, säger Pierre Börjesson. 

Ett annat exempel är återvinning av kläder för att spara textilråvaror.

H&M är en av flera tusen olika aktörer som har egna klimatinitiativ vid sidan av klimatförhandlingarna.

Det har blivit viktigt också för FN, eftersom ländernas klimatbidrag i förhandlingarna inte räcker till för att hejda den globala uppvärmningen.

Därför har FN en databas, kallad NAZCA, där företag, investerare, städer och regioner hittills registrerat ca 7000 klimatmål för att sprida idéér och visa upp sina ambitioner.

Oscar Widerberg ingår i en forskargrupp vid Fria universitetet i Amsterdam, som studerar de här frivilliga klimatlöftena.

Ett problem, säger han, är svårigheterna att följa upp att löftena infrias och leder till sänkta utsläpp

– Allt är givetvis frivilligt. Inget är något som de måste göra. Frågan är vem som är ansvarig? Och vem är ansvarig om det INTE fungerar?

Enligt Oscar Widerberg finns risk att resultatet blir missvisande . Eftersom klimatåtgärder registreras av olika parter, kan  samma åtgärd komma att registreras flera gånger om:

– Om du tänker dig ett företag i Stockholm som tar ett klimatåtagande, Stockholm tar också ett klimatåtagande. Stockholm ligger i Sverige. Sverige har också ett klimatåtagande. Och Sverige ligger i EU som också har ett åtagande, säger Oscar Widerberg.

Han anser det är särskilt oroande att en del av åtgärderna kan vara dubbelräknade, eftersom det länderna har lovat är för litet.

Trots det anser Oscar Widerberg att NAZCA-basen har klimatnytta, den gynnar de ambitiösa och bidrar till att idéer sprids och

– Det ser väldigt lovande ut men just nu saknar vi några av de garantier vi kanske skulle vilja ha, säger Oscar Widerberg.