(C) vill låta asylsökande ordna sina egna boenden

1:41 min

Centerpartiet som nu är det enda parti i riksdagen som är motståndare till gränskontroller kom idag med flera förslag för att möta flyktingkrisen. Partiet vill bland annat att Migrationsverket ska sluta ordna boenden för asylsökande. I stället ska människor som kommer till Sverige få höjd dagersättning och på egen hand lösa sin bostadssituation.

- Det hänger samman med att Migrationsverket kan idag inte få fram bostäder i tillräcklig omfattning, och vi tycker därför att det då är renhårigare att säga det ansvaret får den asylsökande ha själv, säger Anders W Jonsson, tillförordnad partiledare i Centerpartiet.

Just nu kommer det rekordmånga asylsökande till Sverige, och dagens mottagningssystem är inte anpassat för de höga nivåerna, enligt Centerpartiet och om de asylsökande själva får ansvara för sin boendesituation kan Migrationsverket i stället ägna mer tid åt att hantera alla nya asylärenden som kommer in.

Enbart personer som tillhör vissa utsatta grupper - som äldre och barnfamiljer - ska kunna få hjälp med asylboende enligt Centerpartiets förslag. För att underlätta för de asylsökande att hitta någonstans att bo ska dagersättningen höjas från dagens 71 kronor till 142 kronor.

– Det här är oerhört kompetenta människor, som har tagit sig genom Mellanöstern, över dödens hav, genom hela Europa och klarat av det, och då vet jag att de kommer också att fixa en egen bostad är det kommer hit, säger Anders W Jonsson

Vad ska hända om de inte lyckas med att hitta en egen bostad ?

– Ja, vi har i Sverige ingen tak över huvudet-garanti. Den som blir bostadslös, hemlös har ingen garanti för att få tak över huvudet. Så ser det svenska samhället ut, och det kommer också att gälla för dem som kommer hit.

Miljöpartiets språkrör, utbildningsminister Gustav Fridolin vill analysera alla förslag, men stänger inte dörren till Centerpartiets utspel om boendeidag.

- Vi är ju idag i ett läge, som myndigheterna har klargjort, där vi kämpar mycket mycket hårt för att ge den som kommer hit tak över huvuduet , men där vi inte ens alla dagar kan garantera det.

Centerpartiet föreslår också att de asylsökande  som bosätter sig i ett "utanförskapsområde" måste ha kommunens godkännande för att kunna få fördubblad dagersättning. Alla personer med uppenbart ogrundade ansökningar eller som ska avvisas enligt Dublinförordningen ska helt fråntas sin ersättning.

Partiet vill ockå ändra reglerna för ensamkommande barn. Alla som är över 15 år ska placeras i asylboenden för utsatta grupper som kommunerna ska stå för. De barn som är under 15 år ska placeras i familjehem eller stödboende. På så sätt hoppas partiet minska trycket på HVB-hemmen och sänka kostnaderna för mottagandet av de ensamkommande barnen.