Forskare: Pengar saknas till försvarssatsning

2:23 min

I dag inleds den årliga konferensen folk och försvar och nu hävdar forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, att nya satsningar på försvaret riskerar att urholkas av gamla synder.

Riksdagen beslutade i år att tillföra 10,2 miljarder men Peter Nordlund vid FOI säger att detta knappt täcker upp för de nya uppgifter försvaret fick i och med försvarsbeslutet 2009.

– Man kommer inte kunna innehålla alla de ambitionerna som ligger i den nya försvarsuppgörelsen. Man kommer att tvingas fram till ganska ordentliga prioriteringar som man kommer upptäcka under resans gång, säger Peter Nordlund, ekonom och överingenjör vid FOI.

Med försvarsbeslutet 2009 fick försvaret bland annat ett krav på högre beredskap och en större förmåga att delta i internationella insatser skulle skapas. Värnplikten avskaffades och det blev upp till Försvarsmakten att locka rekryter. Enligt Peter Nordlund insåg politikerna att dessa uppgifter skulle öka kostnaderna, men trodde att pengar kunde frigöras genom rationaliseringar.

– De förhoppningarna har inte infriats. Dessutom dubbelräknade man vissa besparingar.

I en rapport 2014 konstaterade Peter Nordlund och tre medförfattare att försvaret under flera år inte fått de pengar som behövs för att täcka hela behovet som uppstått till följd av löneökningar och allt dyrare krigsmateriel.

I förra årets försvarsbeslut sköts 10,2 miljarder till försvaret över en fyraårsperiod och 2020 kommer det totala anslaget ligga på 50 miljarder. Enligt försvarets planeringschef Fredrik Robertsson räcker de pengarna för att klara uppgifterna fram tills 2020. Då går dock flera tekniska system ur tiden och nya investeringar kommer krävas om samma förmåga ska behållas.

– Där har vi i den tidigare genomförda processen anmält att det behöver fattas politiska beslut om vilken militär förmåga försvarsmakten ska ha efter den tidpunkten, säger Fredrik Robertsson.

Men Peter Nordlund tror att det finns en risk att det redan inom några år kan börja kärva i ekonomin igen. De pengar som skjutits till kommer till stor del slukas av den underfinansiering som han bedömer skedde 2009.

- Vi har hävdat att det försvarbeslutet var långsiktigt underfinansierat med 4-5 miljarder, på årsbasis. Nu får man de pengarna lite knappt om man räknar i fast penningvärde och de pengarna åtgår till stor del för att hantera den underfinansiering som fanns i försvarsbeslutet från 2009, säger Peter Nordlund på FOI.