Oroande ökning av resistenta bakterier

2:14 min

De motståndskraftiga bakteriestammarna av typen ESBLcarba har ökat snabbt i Europa under de senaste åren. Fyra länder har nu en landsomfattande spridning av bakterierna som är mycket svåra att kontrollera.

Det är Italien, Grekland, Turkiet och Malta, som enligt en sammanställning i tidskriften Eurosurveillance har en svårkontrollerbar och landsomfattande spridning av de mest motståndskraftiga bakterierna.

– Vi ser oroande på det här, eftersom vi har så få behandlingsalternativ kvar för att behandla allvarliga infektioner med de här bakterierna. Och med den ökande globaliseringen vi har idag är det svårt för Sverige att skydda sig mot detta, säger docent Christina Åhrén ordförande för Strama - nätverket för samverkan mot antibiotikaresistens i Västra Götaland.

Tidigare förekom ESBLcarba främst i lokala utbrott på enstaka sjukhus. Men i fyra länder är spridningen nu landsomfattande. Och antalet länder där bakterierna sprids kontinuerligt i vissa områden har blivit dubbelt så många sen 2013.

Bakterierna bär på ett enzym som förstör stora grupper av antibiotika och man måste därför ta till äldre läkemedel med allvarliga biverkningar för att stoppa de motståndskraftiga bakteriestammarna.

I Sverige har man konstaterat 86 fall hittills i år av den variant som står emot alla moderna former av antibiotika. Det är i det närmaste en fördubbling sedan förra året, men än så länge finns möjlighet att behandla de smittade på infektionsklinikerna genom att till exempel kombinera äldre mediciner.

– I nuläget kan vi behandla patienterna, eftersom det fortfarande är så pass få  i Sverige, men om vi får många sådana här patienter måste ju hela vården klara av att sköta de här patienterna, säger Christina Åhrén.

Enligt forskarna i tidskriften Eurosurveillance är den här snabba spridningen av resistenta bakterier ett ökande hot mot patientsäkerheten på Europas sjukhus, och man pekar på att 14 länder i Europa fortfarande saknar nationella handlingsplaner för att förebygga och kontrollera ESBLcarba.

– Ytterst är det ett nationellt ansvar, som regeringarna måste ta och se till att det finns nationella handlingsplaner framförallt för den här typen av resistenta bakterier. Men det talar för att det finns för lite politisk förståelse för hur viktigt och allvarligt problemet är, säger Otto Cars, grundare av nätverket ReAct.