Förvirring bland rederier

1:37 min

Det råder en stor förvirring bland rederierna om de ska genomföra id-kontroller på resenärer eller inte. Både TT-Line och Stena Line har infört kontroller på alla rederiets färjor och säger att de blivit ålagda av polisen att genomföra kontrollerna. 

De här uppgifterna stämmer inte, säger Lars Förstell, pressekreterare vid polisregion Syd.

– Vi har inte den befogenheten att begära av rederierna, så det måste bero på något missförstånd på endera sidan eller att någon gjort ett felaktigt påstående.

Både TT-Line och Stena Line som bland annat kör trafik till Tyskland har under torsdagen genomfört id-kontroller av alla resenärer. Båda rederierna hänvisar till polisen.

TT-Line säger man att infört kontrollerna efter ett möte med polisen i Trelleborg. Men Lars Förstell vid polisen i region syd tillbakavisar de här uppgifterna.

– Ja, jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån och jag känner inte till någon sådant kontakt med företrädare för rederier, och om det skett att någon från vår organisation formulerat det på viset så stämmer inte den bilden jag har av resonemanget kring den här frågan.

I kontakt med rederierna har man dels hänvisat till polisen, dels till regeringen vid införandet av id-kontroller. Det är eventuellt här förvirringen har uppstått.

Regeringen har lagt fram ett förslag där man vill rederierna ska vara säkra på att rätt namn står på passagerarlistorna genom att kontrollera id-kort på de som reser med fartygen. Men det här förslaget är ute på remiss och träder i så fall i kraft tidigast den 21 november.

Fram till dess behöver rederierna inte kontrollera passagerare som en del av gränskontrollen, det säger Patrik Engström, sektionschef på gränspolisen på polisens nationella operativa avdelning.

– Det finns inget juridiskt krav på  att ett rederi mellan Danmark eller Tyskland eller Sverige ska kontrollera id på sina passagerare ur ett gränskontrollperspektiv. Det låter som ett missförstånd och jag hoppas att de tar kontakt med på nationella operativa avdelning och klarar ut det.