Krav på id-kontroller oroar sjöfarten

2:00 min

Regeringens förslag om krav på rederier att utföra id-kontroller upplevs av branschen som väldigt omfattande och förknippat med flera svårigheter.

– Man har lagt det som ett permanent krav på all passagerartrafik till och från Sverige. Så kryssningsfartyg kryssningsfartyg på sommaren, passagerarfartyg... alla som kommer till Sverige ska ha den här id-kontrollen. Det var kanske överraskande att de gjort det så otroligt utvidgat, säger Pia Berglund, VD för branschorganisationen Svensk sjöfart.

Förslaget om att rederier genom id-kontroller ska säkerställa att de som står uppsatta på passagerarlistorna är de som de utgett sig för att vara, ska klubbas av regeringen på måndag och träda ikraft den 21 november.

Förslaget omfattar alltså all passagerartrafik till och från Sverige, men bara om det på en resa finns skäl att anta att passagerare lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet.

Men att göra den bedömningen kan inte vara en uppgift för rederierna, menar Svensk sjöfarts VD Pia Berglund.

– Vi som enskilda rederier kan inte bedriva den typen av underrättelseverksamhet, utan vi utgår från att vi kommer att få veta när vi ska gå upp i de här nya säkerhetsnivåerna. 

Pia Berglund säger att sjöfartsbranschen har förståelse för att flyktingsituationen kräver åtgärder och att rederierna kommer att göra sitt bästa för att leva upp till de nya kraven.

Men hon säger också att det kommer att bli problematiskt. Bland annat när det gäller att bedöma om id-handlingar är giltiga.

– Vi ser redan nu en massa praktiska bekymmer, som gör att vi får bli någon form av bedömare av id-handlingar - det är inte vårt kompetensområde. Vi ser att det kommer att bli väldigt, väldigt komplicerat för vi har inte den kunskapen.

Ett par rederier satte redan igår igång med id-kontroller och det rådde viss förvirring kring om polisen hade ålagt dem att göra det. Det har polisen tillbakavisat och enligt Pia Berglund på Svensk sjöfart handlar det om att rederierna tillmötesgått önskemål från myndigheterna.

– Dels hade vi redan en beredskap själva eftersom vi har haft så stora strömmar ombord. Men det är också så att man lokalt har bett oss hjälpa till och starta det här tidigare.