Erkännande av Västsahara test på ny utrikespolitik

1:57 min

Sveriges erkännande av Palestina förra året skapade en hård debatt. Och snart kommer frågan om ett erkännande av Västsahara att sätta samma skarpa ljus på Sveriges roll i världen. 

Kommer drömmen om en mer aktivistisk svensk utrikespolitik överleva även det här testet?

Generalsekreteraren för Olof Palmes Internationella Center, socialdemokraten Jens Orback, tror bestämt det.

– Jag tycker att den drömmen har kommit tillbaka, i stödet för Palestina, i stödet för Västsahara. Att stödja de här befrielsekamperna, och vara rätt ensamma om det i Västeuropa.

Och det, menar Jens Orback, innebär att Sverige bör erkänna Västsahara, när regeringen är klar med den genomlysning av Västsaharapolitiken som ska vara gjord i februari nästa år. 

– Jag tycker att vi ska erkänna. Sen har jag full respekt för att man vill göra en genomlysning. Men jag hoppas att man erkänner - och då fullföljer man också en tradition där Sverige gått i bräschen.

Västsahara ockuperades av Marocko för 40 år sedan, men konflikten om områdets självständighet har varit frusen sedan 90-talet, trots en FN-ledd fredsprocess, till stor del på grund av den nära relationen mellan EU-medlemmen Frankrike och Marocko.

Både den socialdemokratiska partikongressen och riksdagen har uppmanat regeringen att erkänna Västsahara, men dragkampen inom regeringen om frågan är alltså ännu inte avgjord.

Och den moderata oppositionen är orolig för den riktning svensk utrikespolitik tagit, och som ett erkännande av Västsahara skulle innebära en bekräftelse av.

Såhär säger Karin Enström, moderaternas utrikespolitiska talesperson.

– Det har varit en hantering av olika frågor som har gett ett oerfaret intryck. Man har skapat en osäkerhet genom det ensidiga erkännandet av Palestina. En del av det man gjort är plakatpolitik, säger Karin Enström och fortsätter:

– Vi är oroliga för att ett erkännande av Västsahara ensidigt från svensk sida snarare stör den FN-process som pågår, och dessutom finns det ett stort värde att vi är överens inom EU i den här typen av frågor.

Utrikesminister Margot Wallström vill inte uttala sig, och hänvisar till genomlysningen som just nu pågår. 

Hör mer i morgondagens Konflikt i P1. 09:03