Klimatförändringarna kostar Vattenfall miljardbelopp

2:16 min

Under det stora klimatmötet i Paris ska världens länder enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020. Ett företag som märkt av klimatförändringarna är Vattenfall som fått satsa stora pengar på att anpassa sina anläggningar för att klara förändringarna.

Jobbet med uppgradering för att klara extremare flöden är gjorda på beräkningar från mitten av 90-talet och just blivit klart. Men redan nu visar det sig att det kan behövas en ny översyn av kraftverksanläggningarna.

–Nu har vi en andra omgång beräkningar som visar att vi har en del brister i våra anläggningar. Jag tror vi kommer att behöva ytterligare tio, femton år för att uppgradera dom för det som gäller idag, säger Claes-Olof Brandesten, dammsäkerhetschef på Vattenfall.

Hittills har Vattenfall plöjt ner stora summor i att anpassa sina anläggningar till ett mer extremt klimat.

–Ja det är kostsamt vi har spenderat i den här första omgången mellan två och tre miljarder kronor under 2000-talet, säger Claes-Olof Brandesten. 

Det är framförallt att bygga ut utskovsluckorna efter mer extrema flöden, så att det går att tappa ur dammarna om vattnet skulle stiga extremt mycket.

Men redan nu kan det visa sig att dom åtgärder man gjort för att möta klimatförändringarna kan vara otillräckliga.

–Vi har fått nya beräkningar som pekar på motsvarande behov i framtiden, vi håller på att utreda det, säger Claes-Olof Brandesten. 

När vattenkraften byggdes i Sverige från början av 1900-talet och fram till 60-talet fanns ingen tanke på klimatförändringar. Då dimensionerades dammar och utskov, alltså dom luckor som är till för at tömma dammarna vid extrem tillrinning, efter så kallade 100-årsflöden.

Experter tittade på dom extremaste flöden under 100-år och lades det på lite extra säkerhet. Men dagens kunskap om klimat och förändringen har gjort att Vattenfall fått dimensionera om anläggningarna till väder baserat på 10 000 år, som kan vara betydligt mer dramatiskt.

–Ett 10 000-års flöde kan vara 30 till 50 procent större än ett flöde baserat på 100 år, säger Claes Olof Brandesten